Återbetalning

Ett företag som har debiterat mig för en betalteletjänst har erbjudit sig att betala tillbaka vad de debiterat. Hur ska återbetalningen gå till?

När en teleoperatör förmedlar en betalteletjänst betalar företaget tjänsteleverantören för tjänsten. Kostnaden för tjänsten hamnar sedan i de flesta fall på användarens telefonräkning. Om du har blivit debiterad för en förmedlad tjänst på din telefonräkning betyder det alltså att operatören redan har betalat tjänsteleverantören för denna tjänst. Det vanligaste sättet att gå till väga när en tjänsteleverantör av någon anledning beslutat att återbetala avgiften för en tjänst är att man betalar sin räkning till teleoperatören och därefter får tillbaka pengarna från tjänsteleverantören. Vill man inte betala fakturan till operatören innan problemet blivit utrett kan man kontakta företaget och begära uppskov med att betala den delen av fakturan som hänför sig till den förmedlade tjänsten.

Det är utanför Telekområdgivarnas uppdrag att hantera frågor kring återbetalningar och har därför inte satt upp några regler för hur det ska gå till. Vi kan dock informera om att många företag som tillhandahåller betalteletjänster använder metoden att återbetala direkt till anmälarens bankkonto. Vi har hanterat många ärenden där anmälarna har fått återbetalning på detta sätt och vi har inte fått in några klagomål i efterhand om att det skulle ha uppstått några problem i detta avseende. Vi vill tipsa om att om man ändå känner sig osäker kan man öppna ett nytt konto hos sin bank endast för detta ändamål. Om detta konto inte innehåller några andra pengar bör man lugnt kunna lämna ut detta kontonummer. Man kan också rådfråga sin bank om detta.