Återbetalning

Ett företag som har debiterat mig för en betalteletjänst har erbjudit sig att betala tillbaka vad de debiterat. Hur ska återbetalningen gå till?

Det är tjänsteleverantören, dvs företaget som levererar tjänsten till dig, som bestämmer om en återbetalning ska ske. Återbetalning kan antingen ske på en framtida telefonfakturan eller genom insättning på ditt bankkonto. Det är vanligt att du själv får välja vilket sätt du önskar.

Vid återbetalning på en framtida telefonfaktura så kommer operatören att kreditera beloppet på din telefonfaktura. Notera att det kan ta flera månader innan beloppet kommer dig tillgodo beroende av operatörerens faktureringsprocess. Du behöver betala den faktura som var felaktig om du inte träffar en särskild överenskommelse med din operatör om att du endast behöver betala en del av den. Fördelen med detta förfarande är att du inte behöver dela dina bankuppgifter till företaget.

Vid insättning på ditt bankkonto så måste du dela dina bankuppgifter med företaget. Om man inte känner sig trygg med det kan man skapa ett nytt bankkonto just för detta ändamål. Om detta konto inte innehåller några andra pengar bör man lugnt kunna lämna ut detta kontonummer. Man kan också rådfråga sin bank om detta. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att du bör få pengarna inom ett par bankdagar och du kan då med de medel som du fått insatta på ditt konto betala hela den ursprungliga fakturan till din operatör.

Vi vill understryka att det är utanför Telekområdgivarnas uppdrag att hantera frågor kring återbetalningar och har därför inte satt upp några regler för hur det ska gå till. Vi kan dock informera om att många företag som tillhandahåller betalteletjänster använder metoden att återbetala direkt till anmälarens bankkonto. Vi har hanterat många ärenden där anmälarna har fått återbetalning på detta sätt och vi har inte fått in några klagomål i efterhand om att det skulle ha uppstått några problem i detta avseende.