G. Särskilda regler för kundtjänst

1. Tjänsteleverantören ska tillhandahålla kundtjänst för alla tjänster. Kundtjänsten ska vara tillgänglig helgfria vardagar 09.00 – 16.00. Kundtjänsten ska ha ett svenskt telefonnummer och ska kunna nås från såväl fast telefon som mobiltelefon. Personal hos kundtjänsten ska behärska svenska i tal och skrift. När kundtjänsten är stängd ska information om öppettider lämnas på svenska på en telefonsvarare. Ingen extra avgift utöver operatörens ordinarie samtalstaxa får tas ut för samtal till tjänsteleverantörens kundtjänst.

2. Klagomål ska behandlas inom en dag efter mottagandet. Alla klagomål ska behandlas enskilt. Om klagomålet inte leder till av användaren önskad åtgärd ska orsaken härtill meddelas denne skriftligen. I beskedet ska också klagomålet återges i sin helhet.

3. Om kundtjänst inte kan besvara telefonsamtalet inom 10 minuter ska användaren ges möjlighet att tala in sitt ärende på en telefonsvarare alternativt lämna kontaktuppgifter via en IVR-lösning. Tjänsteleverantören ska i talsvaret/IVR-lösningen uppmana användaren att berätta på vilket sätt han/hon vill bli kontaktad samt be användaren lämna kontaktuppgifter. Talsvar alternativt IVR ska vara på svenska. Återkoppling ska ske inom 24 timmar eller nästkommande vardag. Denna service ska också vara tillgänglig när kundtjänst är stängd.