Ärvda tjänster

Jag har ett helt nytt mobilabonnemang och har blivit debiterad för tjänster som jag inte har beställt. Varför?

Har du nyligen skaffat ett nytt mobilabonnemang, ett mobilt bredbandsabonnemang eller ett kontantkort med nytt mobilnummer, och har du i samband med detta blivit debiterad för betalteletjänster som du inte känner till att du har beställt? Då kan det vara så att en tidigare användare av mobilnumret har startat en prenumerationstjänst av något slag som inte har avslutats innan mobilnumret bytte ägare. Tyvärr händer det ibland att ett mobilnummer inte får ligga tillräckligt länge ”i karantän” innan det åter tas i bruk och då hinner påbörjade prenumerationstjänster inte avslutas. Det förekommer också ibland att företag inte följer de regler som finns om att man endast får försöka debitera en tjänst en gång och om debiteringen inte lyckas, vilket kan bero på att numret är ur cirkulation för en tid eller det inte finns några medel på ett kontantkort, så får man inte försöka debitera igen vid senare tillfälle utan man ska omedelbart avsluta tjänsten.

Om du har försökt kontakta det företag som ansvarar för tjänsten, kontaktuppgifter ska finnas på fakturan från operatören, utan resultat kan du göra en anmälan till oss. Då kan vi kontakta det ansvariga företaget och begära en redogörelse för vad som hänt i ärendet.