Om debitering genom mottaget sms

Kan man bli debiterad genom att öppna ett SMS från en okänd avsändare?

Det finns inga betalteletjänster som debiteras genom att en mottagare av ett sms öppnar det mottagna sms:et. Däremot finns det tjänster som debiteras per mottaget sms, så kallade prenumerationstjänster, men då sker debiteringen så fort ett sms landat i mottagarens mobil. Då spelar det ingen roll om man öppnat sms:et eller omedelbart raderat det. Debiteringen har redan skett. Exempel på sådana tjänster är prenumerationstjänster på ringsignaler eller annat innehåll till mobilen. Det finns också tjänster som beställs via WAP-länkar i mobilen och där exempelvis bilder eller filmer skickas eller "streamas" till telefonen och debiteringen sker genom ett sms efter att man avslutat sin session på företagets sida.

Vi känner till att det förekommit uppgifter i medierna om att man inte bör öppna sms från okända avsändare då man kan bli debiterad genom att öppna sms. Dessa uppgifter stämmer inte och vår rekommendation är istället att man bör öppna de sms man får, då sådana sms kan innehålla värdefull information om vad det rör sig om för tjänst, vad tjänsten kostar, hur man kan avsluta en eventuell prenumerationstjänst samt kontaktuppgifter till det ansvariga företaget.

  • Observera! Vi vill däremot avråda från att klicka på eventuella länkar i sms från okända avsändare. På samma sätt som man bör vara försiktig med att klicka på länkar i e-post från okända avsändare, bör man vara försiktig med att klicka på länkar i mobilen.