Om betalsamtal

Jag har blivit debiterad för samtal till betalnummer som jag inte har ringt, vad ska jag göra?

Om du blivit debiterad för betalsamtal som du inte känner till att du har ringt, kan du bestrida fakturan hos din operatör. Frågan om huruvida ett betalsamtal har ringts eller inte faller utanför vårt uppdrag. Vi kan därför bara informera om vad som gäller i en situation där en konsument hävdar att han eller hon inte ringt betalsamtal som operatören debiterat för. Genom att teckna ett avtal med en teleoperatör har abonnemangsinnehavaren tagit på sig ett ansvar för att stå för alla kostnader i samband med telefoni från aktuellt abonnemang, inklusive betalteletjänster.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har i ett antal ärenden tagit ställning till frågan. ARN begärde i dessa ärenden att operatören skulle bevisa att de debiterade betalsamtalen hade kopplats upp från konsumenternas telefonnummer. Då operatörerna kunde visa med utskrifter från sina tekniska system att uppkoppling hade skett gick bevisbördan över till konsumenterna, som ålades att bevisa att de inte ringt de debiterade samtalen.

Om man vill bestrida en faktura på den grunden att man menar att man inte ringt debiterade betalsamtal är det bra att börja med att begära en samtalsspecifikation från operatören. På samtalsspecifikation kan man se de exakta tidpunkter då de ifrågasatta samtalen har kopplats upp. 

Det kan vara bra att ta reda på vilket företag som ligger bakom det betalnummer som finns på fakturan, då den kunskapen kan vara till nytta när man försöker reda ut vad som skett.

Om du misstänker att det kan vara en minderårig som ringt de debiterade betalsamtalen kan du läsa mer om minderårigas nyttjande av betalteletjänster här. För att få hjälp med att bestrida fakturan hos operatören kan man vända sig till Hallå Konsument eller den kommunala konsumentvägledningen.