Beställning av betalteletjänster

Jag har blivit debiterad för en förmedlad tjänst som jag inte känner igen. Vad ska jag göra?

Om det finns en debitering för en eller flera förmedlade tjänster på fakturan från teleoperatören innebär det att någon som nyttjat den fasta telefonen eller mobiltelefonen på något sätt beställt en eller flera betalteletjänster.

Det finns en stor mängd betalteletjänster av olika slag. Några exempel på vanliga betalteletjänster är att rösta i tv-program som Melodifestivalen via telefonsamtal eller sms, att köpa en bussbiljett via sms eller nöjestjänster för mobilen såsom spel eller ringsignaler. Sådana tjänster kan beställas på flera sätt.

Beställning kan ske genom att man ringer betalsamtal till ett nummer med något av prefixen 099, 0900, 0939 eller 0944. Beställning kan också ske genom att man skickar ett sms till ett så kallat kortnummer för betaltjänster via sms, dessa kortnummer har fem siffror och börjar på 72 (72xxx). Beställning kan även ske via internet i mobilen, genom att man klickar på ett antal länkar på ett företags internetsida i mobilen och därigenom accepterar villkoren för tjänsten som förmedlas via de ovan angivna kortnumren. 

Många betalteletjänster marknadsförs på internet, men så vitt vi känner till kan en betalteletjänst inte startas utan att någon aktivt beställer eller konfirmerar en beställning via mobiltelefonen. Det ska exempelvis inte vara möjligt att starta en betalteletjänst genom att ange någon annans mobilnummer på en websida där en sådan tjänst marknadsförs. Regler för hur beställning av betalteletjänster ska gå till finns i den Code of Conduct som operatörerna, Etiska Rådet för Betalteletjänster och branschorganisationen MORGAN tagit fram.

Om du inte vet vad det är för tjänst du blivit debiterad för är ett bra första steg att kontakta din operatör och begära en samtalsspecifikation. På samtalsspecifikationen kan du se när betalsamtal ringts eller betalsms har skickats. 

På fakturan från operatören ska det, enligt regler som Post- och telestyrelsen beslutat om, finnas kontaktuppgifter till det företag som ansvarar för en förmedlad tjänst. 

Om du har försökt komma i kontakt med ett företag utan resultat, eller om du har varit i kontakt med ett företag, men inte är nöjd med de svar du fått, kan du göra en anmälan till oss. Då kan vi kontakta företaget och hjälpa dig med att reda ut vad som skett i ärendet. Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig.