Om betalsamtal

Betalsamtal är samtal till betalnummer som börjar på 099, 0900, 0939 eller 0944.

900-nummer

Nummer till betalsamtal började ursprungligen med 071, men sedan 2002 kan betalnummer bara börja med 0900, 0939 eller 0944, därav begreppet ”900-samtal”. Samtal till sådana nummer kostar mer än ett vanligt telefonsamtal. Kostnaden för samtalet betalas via teleoperatörens faktura och teleoperatören betalar sedan en tjänsteleverantör den del av kostnaden som avser betalning för själva tjänsten.

Exempel på vanliga tjänster som kan betalas med 900-samtal är att annonsera på internet på sidor som Blocket, att ringa till en dejtinglinje eller att köpa virtuella saker i ett onlinespel på internet.

För 900-samtal  som kan kosta mer än tjugo kronor ska prisinformation ges inom tio sekunder. Det finns två olika typer av debiteringar. Det ena innebär att man debiteras för den tid som samtalet har varit uppkopplat, s k pris per minut. När man slår ett sådant nummer får man först höra en röst som säger: "Detta samtal kostar x kronor per minut". Om man lägger på luren med en gång sker ingen debitering alls.

Den andra typen av debitering är s k pris per samtal. Denna typ av tjänster används för att med hjälp av telefonen exempelvis betala för en prenumeration, lämna ett bidrag till en hjälporganisation eller köpa ett visst antal minuter på en sajt för onlinespel. Innan ett sådant samtal kopplas upp får man inledningsvis höra en inspelad röst som säger: "Detta samtal kostar X kronor. Accepterar du kostnaden, tryck ett". 

På så vis blir den uppringande alltid informerad om kostnaden för samtalet, om kostnaden är högre än tjugo kronor.

Om 099-nummer

Massanrop, eller Megacall, är en tjänst som är framtagen för att man i systemet ska kunna hantera en stor mängd samtal till samma nummer under kort tid. Den används vid till exempel omröstningar, exempelvis i Melodifestivalen, eller i olika typer av tävlingar.

Rent tekniskt fungerar tjänsten så att när man ringer dessa nummer, vilka har prefixet 099, registreras samtalet redan i närmaste växelstation. Eftersom uppkopplingstiden är väldigt kort finns det möjlighet att ringa många samtal på kort tid. 

Många tävlingsprogram på tv har lagt in någon form av slumptalsgenerator i sina system. På så sätt väljs det samtal ut som släpps fram till själva programmet. Alla övriga samtal når en telefonsvarare vars meddelande brukar lyda ungefär: "Du kom tyvärr inte fram till programmet x denna gång, men försök gärna igen!" Viktigt att komma ihåg är att även samtal som inte kommer fram till programmet, utan bara till en telefonsvarare, debiteras med förhöjd taxa.