Mobilteletjänster

Mobiltjänster förmedlas genom femsiffriga kortnummer som börjar på 7, till exempel 72123.

Sms-tjänster

Premium sms kallas sms som kostar mer än ett vanligt sms och används för att betala för en tjänst, till exempel en bussbiljett i mobilen. Premium sms förmedlas genom femsiffriga kortnummer som börjar med 7, exempelvis 72123.

Mobiltjänsterna förmedlas via dessa kortnummer som operatörerna själva tagit fram. De företag som driver tjänsterna kallas för tjänsteleverantörer. Det finns ett hundratal olika företag som är tjänsteleverantörer och som är ansvariga för något eller flera kortnummer, men i praktiken är det främst en handfull företag som har specialiserat sig på denna teknik och dessa företag låter i sin tur andra företag driva tjänster genom deras kortnummer. De andra företagen kallas då innehållsleverantörer. Tjänsteleverantörer kan låta olika innehållsleverantörer driva tjänster via samma kortnummer, detta nummer kallas då för ett delat kortnummer.

 

Mobiltjänster kan antingen debiteras som engångsköp eller som prenumerationstjänst. Vid engångsköp så debiteras man en gång för just den produkt eller tjänst man köpt, exempelvis en bussbiljett, ringsignal, läskedryck eller en röst på en deltagare i en tävling av något slag. 

Vid prenumerationstjänster fungerar det så att man själv startar en prenumerationstjänst av något slag. Det kan vara ett antal ringsignaler, filmklipp eller informationsmeddelanden om väder eller trafikinformation. En tjänst kan inte starta utan att någon som nyttjar mobiltelefonen aktivt beställer eller bekräftar en beställning av tjänsten. Detta kan ske via sms eller via webben men det måste alltid ske någon form av kommunikation med mobiltelefonen.

Företaget debiterar sedan för tjänsten genom att skicka sms-meddelanden till det abonnemang som beställt tjänsten. Som användare blir man då debiterad för de sms man tar emot. Det kan ske en eller flera gånger i veckan beroende på tjänstens utformning. Man kan när som helst avsluta en prenumerationstjänst. Det enklaste sättet är att skicka ett sms-meddelande som endast innehåller ordet stopp, eller stop, till det kortnummer som tjänsten drivs genom. Man ska alltså inte svara direkt på ett eventuellt sms-meddelande som man får från företaget utan klicka fram för att skicka ett nytt sms, i meddelandefältet endast skriva ordet stopp och som telefonnummer ange aktuellt kortnummer. Då ska företaget som driver tjänsten omedelbart avsluta den och inga fler debiteringar får ske om inte konsumenten åter aktiverar tjänsten. 

Vid sidan av premium-SMS-tjänsterna finns det en mängd sms-tjänster som är kostnadsfria eller endast debiteras med en väldigt liten kostnad. Dessa drivs oftast genom kortnummer som börjar med siffrorna 71, exempelvis 71234.