Bristande information innan avtal

Operatörerna kan vara skyldiga enligt lag att ge dig viss information innan du ingår ett avtal, exempelvis vid marknadsföringen av en tjänst. Om en operatör inte ger dig sådan information så kan du som konsument i vissa fall ha rätt till ersättning för de kostnader som du fått på grund av detta. 

Bland annat förutsätter rätten till ersättning för kostnader att den utelämnade informationen anses vara ”väsentlig”. Det mesta av den information som ska ges vid telefonförsäljning, köp på internet, hemförsäljning och tillfälliga försäljningsplatser är alltid att anse som väsentlig. Detsamma gäller för prisinformation.

Kostnader som du kan få ersättning för skulle exempelvis kunna vara resekostnader i det fall att du inte har fått information som du har haft rätt till och därför åkt i onödan till en butik. Om resan inte skulle ha gjorts om du hade fått korrekt information så kan du ha rätt till ersättning för detta.