Uppsägning

Det vanligaste sättet att avsluta ett avtal om en tjänst är att göra en uppsägning till operatören. För avtal som ingåtts från och med den 1 maj 2014 får uppsägningstiden vara maximalt en (1) månad. Om du har bindningstid kvar kommer du med största sannolikhet att få en slutfaktura på resterande tid.

Om du har bindningstid 

Om du gör en uppsägning innebär det att avtalet upphör att gälla när bindningstiden går ut. Om du också har en avtalad uppsägningstid innebär detta att du behöver säga upp avtalet minst en till tre månader innan bindningstiden upphör. Du är alltså betalningsskyldig under hela bindningstiden. Om du inte vet om du har bindningstid bör du kontrollera det med operatören innan du säger upp avtalet.

Om du har uppsägningstid

Detta innebär att avtalet upphör att gälla först när uppsägningstiden (och eventuell bindningstid) går ut. Du är betalningsskyldig under hela uppsägningstiden. Om du inte vet om du har en avtalad uppsägningstid bör du kontrollera det med operatören innan du säger upp avtalet.

För avtal som ingåtts från och med den 1 maj 2014 får uppsägningstiden vara maximalt en (1) månad. Reglerna om att den maximala uppsägningstiden inte får vara längre än en månad gäller i första hand telefoni och bredbandstjänster.

Även ett avtal som förlängs automatiskt efter att bindningstiden löpt ut får sägas upp med maximalt en månads uppsägningstid. Efter en sådan automatisk förlängning har du alltså rätt att när som helst säga upp avtalet med högst en månads uppsägningstid, utan annan kostnad än avgifter för användning av tjänsten under uppsägningstiden.

Om avtalet med din operatör förlängs automatiskt efter bindningstidens utgång är operatören skyldig att informera dig om när avtalet löper ut och hur det kan sägas upp senast en månad innan uppsägningen ska ske för att avtalet inte ska förlängas. Meddelandet ska lämnas på ett varaktigt medium. I samband med detta ska du som kund även få råd om de förmånligaste priserna som gäller för dina tjänster. Sådan information om det förmånligaste priset ska sedan lämnas löpande minst en gång per år efter automatisk förlängning av avtalet.

  • Tips! För att undvika uppsägningstid efter att bindningstiden gått ut kan du säga upp avtalet i god tid. Om du har en uppsägningstid på en månad kan du säga upp avtalet minst en månad innan bindningstiden går ut. Då räknas uppsägningstiden av parallellt med bindningstiden och avtalet upphör omedelbart vid bindningstidens utgång.    
  • Ska du flytta? Du är vanligtvis bunden av ditt tidigare avtal även om du flyttar tjänsten till en annan operatör eller om du flyttar till en adress där din operatör inte kan leverera tjänsten till dig. Det innebär att du måste betala under uppsägningstiden även om du inte kan använda tjänsten.

Mer information
Här hittar du rättsfall som handlar om bindningstid och uppsägning.

Så här gör du en uppsägning

Du kan göra en uppsägning via e-post, brev eller telefon

Om du har gjort en uppsägning på något av dessa sätt har du gjort en giltig uppsägning oavsett om meddelandet senare förvanskas, försenas eller inte kommer fram till operatören. Operatören bär den så kallade risken för meddelandet men tänk på att du ansvarar för att operatören förstår avsikten med ditt meddelande. Om operatören missförstår din avsikt har det ingen betydelse att du skickat ett meddelande till operatören på ett korrekt sätt. Var därför tydlig med vad du vill göra. Exempelvis är inte operatören skyldig att låta dig säga upp ditt bredband om du endast meddelat att du vill säga upp din telefoni.

Muntlig uppsägning

Om du gör uppsägningen via telefon bör du be om en skriftlig bekräftelse på denna. Annars kan det bli svårt för dig att visa att du sagt upp avtalet om det uppstår en tvist om detta. Även om du kan visa att du ringt operatören så är det inte säkert att det räcker eftersom du då inte kan bevisa vad som sagts. Det är visserligen så att muntliga uppsägningar ska kunna göras gällande mot operatören på samma sätt som skriftliga men du måste kunna bevisa att du har sagt upp avtalet.

  • Rekommendation. Vi rekommenderar därför alltid att du gör en skriftlig uppsägning (via e-post eller brev) som bevis på att du har sagt upp avtalet. Du kan även be operatören att skicka en bekräftelse på uppsägningen, där datumet för uppsägningen bekräftas, till din e-post eller med brev. Spara alltid en kopia av din skriftliga uppsägning och bekräftelsen på uppsägningen. Viktiga meddelanden som skickats med brev kan det därför också vara bra att skicka rekommenderat. 

Det finns dock inga lagliga formkrav för uppsägning av avtal. Avtalsvillkor som exempelvis ställer krav på skriftlig uppsägning anses vara oskäliga och är därmed otillåtna.

Mer information
Här hittar du rättsfall som handlar om uppsägning.