Faktura

Du kan få din räkning på posten som en pappersfaktura. Du kan välja att få den specificerad eller ospecificerad och med undantag för vissa typer av samtal ska alla redovisas om du begärt en specificerad faktura.

Specificerad räkning

Om din operatör fakturerar dig för en telefonitjänst eller bredbandstjänst ska fakturan vara specificerad. Det innebär att du har rätt att få en specificerad räkning för till exempel dina samtal, dina meddelanden och förbrukad datamängd.

Om du inte vill ha en specificerad räkning har du rätt att begära en ospecificerad räkning från din operatör. 

Operatören får inte ta ut någon extra avgift utöver avtalad fakturaavgift för att ge dig en specificerad räkning.

Om du misstänker att operatören tar extra betalt för att specificera räkningen bör du kontakta operatören och be om en förklaring.

Uppgifter på räkningen

Det finns ett minimikrav för vilka uppgifter som ska specificeras på din räkning, för att underlätta för dig att kontrollera dina kostnader.

En specificerad faktura ska redovisa faktureringsperiodens avgifter och förbrukning på det sätt som följer av gällande prislistor och andra avtalsvillkor mellan operatören och konsumenten.

Vad som ska anges på en specificerad faktura regleras i Post- och Telestyrelsens (PTS) föreskrifter. Den specificerade fakturan ska i förekommande fall åtminstone innehålla:

 

  • förbrukningsrelaterade avgifter,
  • engångsavgifter,
  • återkommande avgifter och
  • uppgifter om förbrukning i volym eller tid om det inte enligt avtal ingår obegränsad förbrukning.

Om du däremot vill få ut en mer detaljerad specifikation, med exempelvis varje enskilt samtal som har ringts, finns det ingen skyldighet att lämna ut en sådan specifikation. 

Samtal som specificeras och inte

Avgiftsfria samtal

Avgiftsfria samtal (som vanligen börjar med siffrorna 020 eller 0200), till exempel samtal till BRIS och kvinnojourer, får inte redovisas på räkningen.

Betalteletjänster

Räkningen kan avse inköp gjorda med telefonen, exempelvis chatt- och dejtingtjänster, tävlingar eller olika mobiltjänster som ringsignaler. På fakturan benämns de ofta som förmedlade tjänster med nummer som oftast börjar på 0900-, 0939-, 0944-, 099- eller femsiffriga kortnummer, exempelvis 72 111. Gäller ditt klagomål sådana tjänster ska du först klaga till det företag du köpt tjänsterna ifrån. I andra hand kan du vända dig till Telekområdgivarna och göra en anmälan.

Du har rätt till en specificerad faktura för tjänster som förmedlas via betalnummer. Fakturan ska innehålla tydliga uppgifter om tillhandahållaren och användningens omfattning (varaktighet). Detta förutsatt att du inte begärt att sådana uppgifter ska utelämnas i fakturan.

Fakturaavgift

Om operatören tar en fakturaavgift måste det framgå av avtalet. Fakturaavgift kan även införas genom ändring i löpande avtal som inte har en viss bindningstid. En avtalsvillkorsändring måste meddelas på rätt sätt och med stöd i lag eller i avtalet.

De flesta operatörer erbjuder alternativ till att skicka ut räkningar i pappersform som e-faktura eller autogiro. Om du väljer något av dessa alternativ kan du ofta slippa betala fakturaavgift. Kontrollera med din operatör om du kan göra något för att slippa avgiften eftersom detta kan skilja sig åt beroende på operatör och avtal.