Efterdebitering

Även om du inte har fått en faktura eller räkning från din operatör, kan denne ha rätt att i efterhand fakturera en klumpsumma, så kallad efterdebitering. Det är därför viktigt att du själv reagerar på om du inte får fakturor som du borde fått, annars riskerar du att bli debiterad i upp till tre år bakåt.

En operatör har rätt att fakturera tre år bakåt

En räkning från operatören till konsumenten preskriberas först efter tre år. Ett krav från konsumenten till operatören, exempelvis en begäran om återbetalning på grund av felaktig fakturering, preskriberas däremot först efter tio år.

Preskriptionstiden kan förlängas genom att operatören skickar krav eller påminnelse till dig eller genom att du betalar en del av skulden (preskriptionsavbrott). Då räknas en ny preskriptionstid från dagen för påminnelsen. Samma sak gäller ett krav från dig på operatören.

Om operatören skickar ut räkningar i en klumpsumma, så kallad efterdebitering, behöver det alltså inte vara i strid med lagen. Det kan bero på att operatören missat att ta upp ett belopp tidigare eller därför att de är beroende av faktureringsunderlag från något annat företag. Operatören måste kunna redogöra för underlaget för räkningen. Om du anser att räkningen är felaktig eller om du inte har råd att betala in hela summan på en gång kan du framföra ett klagomål till operatören och begära att få en avbetalningsplan eller försöka komma överens om någon annan lösning.

Mer information
Här hittar du rättsfall som handlar om efterdebitering.

Tillgång till äldre fakturor

Operatören har ingen skyldighet att kostnadsfritt skicka ut uppgifter om samtal som gjorts längre bakåt i tiden än den senaste fakturaperioden. Det är inte heller säkert att dessa uppgifter finns sparade. Om de finns kan operatören ta ut en avgift för att skicka uppgifterna till dig. Operatören bestämmer själv hur stor den eventuella avgiften är.

Operatören är skyldig att avidentifiera eller förstöra trafikuppgifter när de inte längre behövs för exempelvis fakturering eller för vissa speciella situationer som till exempel spårning av samtal. Det är Post- och telestyrelsen som ser till att reglerna följs.