Kontakta oss

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri hjälp till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni och bredband, fiberanslutningar samt betalteletjänster (t ex sms-tjänster och prenumerationer på din mobilräkning). Som konsument kan du dels vända dig till oss för goda råd i förebyggande syfte, dels kan du kontakta oss om det uppstår problem med ditt abonnemang och du inte lyckas komma överens med operatören. Vi kan då ge dig rådgivning och i vissa fall hjälpa till i dialogen mellan dig och din operatör för att försöka bidra till en lösning.

Våra kontaktvägar för rådgivning

Vi har flera olika webbformulär, välj rätt nedan för att få korrekt hjälp i ditt ärende:

När ärendet kommit in till oss kommer en rådgivare att kontakta dig via mejl.

  • Telefon

Ring vår telefonrådgivning måndag-torsdag mellan 9.00 - 11.00 på telefonnummer 08-522 767 00 (OBS! vi ger ingen telefonrådgivning för förmedlade tjänster via mobilräkningen/betalteletjänster, endast via webbformuläret ovan). 

Innan köp

Ta gärna del av vår information som finns framtagen för olika typer av teknik och vad du ska tänka på innan du ingår avtal om ett abonnemang för tv, telefoni eller bredband.

  • Observera! Vi ger aldrig råd om vilken operatör du ska välja. Vi ger inte heller information om priser eller operatörer generellt
  • Observera! Vi ger ingen telefonrådgivning om förmedlade tjänster på din mobilräkning/betalteletjänster, vill du anmäla en sådan gör du det via detta webbformulär.

För fiberärenden kan du läsa mer på vår sida om fiberanslutningar där du också kan kontakta oss via formulär eller telefon.

Frågor och klagomål

Om du undrar över något som rör ditt abonnemang eller vill veta vilka rättigheter och skyldigheter som gäller juridiskt för till exempel ditt avtal, rekommenderar vi att du:

* Försöker hitta svar här på webbplatsen. Det mesta av vår information finns samlad här med svar på alla de vanligaste frågorna. Använd gärna vår sökfunktion.

* Kontaktar din operatör. Operatören bör ha fått en möjlighet att lösa problemet innan du kontaktar oss och vi behöver veta vilket svar du har fått från denne i ett första skede för att kunna ge bättre råd och avgöra om och hur du kan gå vidare. Använd gärna vår reklamationsmall.

* Kontaktar oss. Om du och operatören trots detta inte nått en lösning kan du vända dig till oss. 

Så här går det till:

  • Rådgivning. När vi får in ditt ärende ger vi dig opartiska råd utifrån de lagar, regler och den praxis som finns. 
  • Observera! Att vi är opartiska betyder att vi inte företräder vare sig operatör eller konsument. Vi ger inte heller praktisk hjälp med att skriva reklamationer eller liknande. Behöver du sådan hjälp hänvisar vi till kommunernas konsumentvägledare.

Om din operatör är med i Telekområdgivarna:

  • Reklamation. Ofta ber vi dig att återigen kontakta din operatör på en speciell kontaktadress som du får av oss, så att du kan göra en skriftlig reklamation med hjälp av vår information. 
  • Medling. Om du och operatören ändå inte lyckas komma överens kan vi, efter att vi tagit del av din reklamation och operatörens skriftliga svar, ta kontakt med operatören för en diskussion om vi bedömer att det finns oklarheter. 

Om din operatör inte är med i Telekområdgivarna

Om operatören inte är med kan vi ge dig allmän konsumenträttslig information och råd om hur du kan gå vidare. 

Om ärendet inte löser sig

Oavsett om operatören är med eller inte kan vi ge råd för nästa steg, vilket är prövning i Allmänna reklamationsnämnden och/eller en anmälan till berörd myndighet.

  • Prövning i Allmänna reklamationsnämnden. Om vi trots ovanstående reklamationshantering inte kan bidra till en lösning av ärendet gör vi en bedömning av hur ett troligt utfall skulle bli vid en prövning i Allmänna reklamationsnämnden. Denna information delges då både dig som konsument och operatören (om denne är med i Telekområdgivarna). 
  • Myndigheter. Vi är ingen myndighet och utövar ingen tillsyn. I vissa fall hänvisar vi dig istället till berörda myndigheter, till exempel Post- och telestyrelsen eller Konsumentverket.