Säkerhet i kundtjänst

Ibland kan det kännas svårt att snabbt och enkelt komma i kontakt med sin operatör. Det kan i vissa fall bero på de krav som ställs på operatörerna att vara säkra på att det verkligen är du som försöker komma i kontakt med dem. De vill också försäkra sig om att den information de ger ut skickas på ett säkert sätt.

Olika digitala kontaktvägar till din operatör

Detta kan upplevas krångligt, både för dig som konsument och för din operatör som måste förhålla sig till det regelverk som finns. Om du t ex kontaktar en operatör via en öppen e-postadress kan du därför bli hänvisad till en annan kontaktväg. Skälet till detta är att det är viktigt att uppgifter skickas på ett sätt som skyddar din integritet, exempelvis via en skyddad onlinemiljö som ”mina sidor” där du loggar in för att läsa dina meddelanden.

I takt med att teknikutvecklingen gått framåt har operatörerna skapat nya digitala kontaktvägar för kundärenden. Exempel på sådana kontaktvägar är webbformulär och chattfunktioner, som i många fall är smidigare att använda än vanlig e-post. Dessa funktioner kan även krypteras för att information ska kunna skickas på ett säkert sätt.

  • Tänk på! Det är viktigt för dig som konsument att du sparar din dialog med operatören för att vid behov kunna visa vad ni har kommit överens om.

Vad gör vi åt detta?

Telekområdgivarna samverkar med operatörerna för att undersöka om det går att förtydliga vilka kontaktvägar som ska erbjudas i förhållande till de säkerhetskrav som ställs. Det skulle även innebära att det blir lättare för dig att veta hur du ska kontakta operatören för snabb och säker service.