2G och 3G

Mobilnätet 3G har börjat stängas ner av operatörerna och 2G stängs troligen 2025, vilket innebär att alla användare behöver se över sina kommunikationslösningar. Bakgrunden till stängningen är att de allt högre kraven på snabb kommunikation gör att tekniken i näten behöver uppgraderas. Modernare tekniker som 4G och 5G är snabbare och bättre på att hantera många uppkopplade enheter och möjliggör samtal över wifi.

2G och 3G-näten stängs ner. Vad innebär det?

2G-nätet kommer troligen vara nedstängt vid utgången av 2025 medan 3G-nätet redan börjat läggas ned men inget fast slutdatum finns. Även i utlandet sker detta teknikskifte vilket innebär att det inte är säkert att mobilen fungerar om man åker utomlands, i alla fall inte äldre modeller, som bara stödjer 2G och/eller 3G.

Stängningen innebär att all tal- och datakommunikation via 2G och 3G-näten kommer att upphöra vilket betyder att enheter som endast fungerar med den tekniken inte kommer att fungera alls. Samtal, sms och surfning kommer inte att fungera, inte ens nödsamtal.

 

Som konsument behöver du kontrollera att din mobil och annan utrustning som router och larm går att använda i 4G eller 5G-näten. Har du en äldre mobil eller router så finns det en risk att den kommer att sluta fungera. Sök på nätet eller i manualen om du har den kvar och leta efter exempelvis GSM, 2G, 3G, 4G (alternativt LTE) och 5G. Finns endast GSM, 2G och/eller 3G så klarar utrustningen antagligen inte de nya näten.

Det är också bra om du kontrollerar dina abonnemang genom att kontakta din operatör. Samtliga fyra stora operatörers abonnemang ska vara uppgraderade för att klara 4G/5G. Operatörerna har i de flesta fall bra tips om hur du kontrollerar ditt abonnemang och tips om du t ex behöver fabriksåterställa för att allt ska fungera.

Om man ska köpa ny elektronisk utrustning som kommunicerar via mobilnätet är det viktigt att undersöka om det finns stöd för 4G/5G. Titta i beskrivningen av utrustningen. Står det endast GSM, 3G eller 2G så är risken stor att den inte fungerar med de nya näten. Om ett företag säljer varor som saknar stöd för 4G/5G utan att informera tydligt om det är varan enligt Konsumentverkets bedömning felaktig. Då ska du reklamera felet och företaget är skyldigt att komma till rätta med problemet.

Tips:

  • Kontrollera att din utrustning, som mobil, router eller annat, har stöd för 4G/5G
  • Om stöd saknas, undersök om utrustningen kan uppgraderas eller om du behöver köpa ny.
  • Undersök om dina abonnemang och SIM-kort har stöd för 4G/5G. Alla stora operatörers abonnemang ska klara 4G/5G.
  • Om du ska köpa ny utrustning var noga med att kontrollera att den har stöd för 4G/5G.
  • Om utrustningen saknar stöd för 4G/5G och du inte har fått information om det, reklamera hos företaget.

Mer information:

Post- och Telestyrelsen (PTS) har ett regeringsuppdrag att följa avvecklingen av 2G- och 3G-näten samt vilka informationsinsatser som genomförs med anledning av avvecklingen. Information om avvecklingen finns även hos branschorganisationen Techsverige.