Texttelefoni och bildtelefoni

Post- och telestyrelsen upphandlar avgiftsfria telefonitjänster för personer med tal-, röst- eller språksvårigheter samt för personer med hörsel- eller synnedsättning.

Texttelefoni

Texttelefoni är en tilläggstjänst som förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Tjänsten går även att nå via dator, surfplatta eller smarta telefoner. Samtalen förmedlas ordagrant och neutralt. Tjänsten är alltid öppen, det vill säga dygnet runt och året om.

Du kan läsa mer på tjänstens hemsida texttelefoni.se

Bildtelefoni

Bildtelefoni förmedlar samtal mellan teckenspråk och tal. Tjänsten är öppen dygnet runt.

Du kan läsa mer på tjänstens hemsida bildtelefoni.net.

Teletal

Teletal fungerar som ett trepartssamtal där en tolk hjälper till att tolka tal, förtydliga, ge minnesstöd eller föra anteckningar under samtalet.

Alla som behöver hjälp får använda teletal och tjänsten kan till exempel användas av personer som har talsvårigheter eller har svårt att läsa och skriva.

Du kan läsa mer på tjänsten hemsida teletal.se. Där finner du även tjänstens öppettider.

Kostnadsfri nummerupplysning (118 400)

Kostnadsfri nummerupplysning är en tjänst som kan användas av personer som är blinda, synskadade eller har problem att själva söka fram uppgifter om telefonnummer. För att få tillgång till tjänsten måste du ansöka. 

Tjänsten har öppet dygnet runt, för mer information se tjänstens hemsida 118400.se.