Oseriös försäljning

Det finns ett antal mindre operatörer och återförsäljare på marknaden som inte följer vare sig gällande lagar och regler eller de uppföranderegler som Telekområdgivarna och branschorganisationen Kontakta satt upp.

Exempel på oseriösa försäljningsmetoder

Det kan handla om att operatören inte lever upp till skriftlighetskravet, tecknar företagsavtal med privatpersoner eller låter bli att ge korrekt information om ångerrätten. Ibland utger sig säljaren för att representera eller samarbeta med konsumentens nuvarande operatör trots att så inte är fallet. Det förekommer också att säljare ger felaktig information om att kopparnätet kommer att läggas ner i området.

En del konsumenter uppger också att de antingen inte kommer i kontakt med företaget för att kunna ångra sitt avtal eller blir otrevligt bemötta då de ifrågasätter sitt avtal.

Vad gör Telekområdgivarna?

Telekområdgivarna, Post- och telestyrelsen och Konsumentverket ser allvarligt på hur dessa säljare agerar på marknaden. Framförallt är det allvarligt att många av dessa försäljare riktar in sig på personer som på grund av ålder eller funktionshinder har svårt att hantera den här typen av försäljning.

Post- och telestyrelsen samt de stora operatörerna tog 2015 fram en handlingsplan för att komma tillrätta med dessa oseriösa försäljningsmetoder. Sedan 2016 är den utökad till att även omfatta enskilda näringsidkare och annan försäljning än via telefon (till exempel försäljning i gallerior). 

Handlingsplanen innebär att de nätägande operatörerna ska uppmana sina avtalspartners, de operatörer som hyr in sig deras nät att följa Telekområdgivarnas uppföranderegler i sin försäljning.

Vad kan du göra?

Om du anser att en operatör har agerat på ett oseriöst sätt som inte överensstämmer med Telekområdgivarnas uppföranderegler rekommenderar vi att du i första hand gör ett skriftligt klagomål till operatören och beskriver vad som hänt och vilken lösning du vill se. Om problemet inte löser sig eller om du inte får något svar kan du kontakta oss för rådgivning. I vissa fall har vi möjlighet att lyfta ärenden till operatör och nätägare för att se om vi kan bidra till en lösning.

Kontakta oss för juridisk rådgivning om dina rättigheter

Om du anser dig utsatt för oseriös försäljning kan du också anmäla detta till Konsumentverket

Spärra ditt nummer mot önskade samtal hos Nix-registret