Företagsavtal med privatperson

Om en operatör anser att du som privatperson har ingått ett företagsavtal kan du ändå under vissa omständigheter betraktas som konsument. En anledning till att det tecknats ett företagsavtal kan vara att du har en enskild firma registrerad, även om du inte bedriver någon verksamhet.

 

Är du konsument eller företagare?

Definitionen av en konsument är enligt lag "en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet". Om du främst använder ett abonnemang privat kan du därför i vissa fall ses som konsument även om operatören menar att du ingått ett företagsabonnemang.

Du kan till exempel äga skog eller mark och därför ha en enskild firma, men ändå använda telefonen mest för privat bruk. Du kan också tidigare ha bedrivit näringsverksamhet, men upphört med detta. Det är operatören som ska visa att det är ett företagsabonnemang.

Allmänna reklamationsnämnden har i flera beslut tagit upp omständigheter som talat för att avtalet tecknats i egenskap av konsument, även om operatören hävdat att det varit ett företagsavtal. Det avgörande har bland annat varit om operatören riktat sig till abonnenten som privatperson och om tjänsten huvudsakligen använts privat.

Skriftlighet gäller för konsumentavtal

Sedan 1 september 2018 är det inte längre möjligt att ingå muntliga avtal på telefon om du är konsument och blir uppringd av en säljare. För att avtalet ska vara giltigt krävs det att du skriftligen har accepterat säljarens erbjudande.

Mer information
Här hittar du rättsfall som handlar om företagsavtal som tecknats med privatperson.

När har du ångerrätt?

Som konsument kan du normalt ångra dig inom 14 dagar om du tecknat avtalet på distans, enligt den lagstadgade ångerrätten.

Om du har en enskild firma omfattas du från och med den 1 juli 2017 av Telekområdgivarnas uppföranderegler om ångerrätt.

Vad kan du göra?

  • Om du anser att du fått ett företagsabonnemang trots att du anser dig vara konsument bör du skicka ett mejl eller ett brev till operatören så snart som möjligt och påtala detta. Spara en kopia. Viktiga brev kan vara bra att skicka rekommenderat.
  • Om du blev uppringd och avtalet ingicks på telefon kan du i första hand invända att avtalet är ogiltigt eftersom avtal med konsumenter numera kräver skriftlig accept.
  • I andra hand kan du framföra att du åberopar ångerrätt.
  • Om du fått räkningar för företagsabonnemang kan du samtidigt meddela att du bestrider dessa.
  • Om operatören inte går med på dina krav bör du begära att få ta del av det påstådda avtalsunderlaget (eventuell ljudfil eller skriftligt avtal). Det är operatören som ska bevisa att det finns ett giltigt avtal och att du ingått det i egenskap av företagare.
  • Om du är osäker på vilka möjligheter du kan ha eller om du och operatören inte kommer överens kan du kontakta Telekområdgivarna för rådgivning.
  • Om vi inte kan hjälpa dig vidare och du anser att du är konsument kan du pröva att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om det blir en tvist. Påpeka då att du använder abonnemanget som konsument och inte som företagare. 
  • Som konsument har du möjlighet att vända dig till kommunens konsumentvägledare för att höra om du kan få handfast hjälp med ditt klagomål och eventuell kontakt med operatören. Notera att möjligheten att få hjälp från konsumentvägledning kan se olika ut i olika kommuner.

Anmälan till myndigheter

Du kan göra en anmälan till Konsumentverket om du har synpunkter på operatörens marknadsföring eller att operatören handlat i strid med till exempel distansavtalslagen avseende skriftlighetskravet och ångerrätten.

Du kan även anmäla till Post- och telestyrelsen (PTS) om du inte erbjuds något annat alternativ än 36 månaders bindningstid samt om operatören inte har sina avtalsvillkor tillgängliga.