Negativ avtalsbindning

En säljare får vid marknadsföringen av en tjänst aldrig leverera tjänsten och kräva betalning för den om du inte uttryckligen beställt den. Säljaren får inte heller skicka fakturor, betalningsavier eller liknande för tjänster du inte beställt och därmed vilseleda dig om din betalningsskyldighet.

Operatören måste bevisa avtalet

För betalningsansvar krävs alltså att ett bindande avtal verkligen har ingåtts med operatören som också kan bevisa - styrka - detta. Om du blivit felaktigt ansluten av en ny operatör utan att ha ingått avtal med denne (så kallad ”slamming”), kan operatören ha gjort sig skyldig till negativ avtalsbindning vilket strider mot marknadsföringslagen.

Om du blivit felaktigt ansluten

  • Kontakta operatören som felaktigt anslutit dig och be denne om hjälp att komma tillbaka till din ordinarie operatör
  • Se dock till att den nya operatören inte stänger din anslutning förrän du med säkerhet vet att du kan använda tjänsten med den operatör du vill ha
  • Kräv att operatören som felaktigt anslutit dig avregistrerar dig som kund  
  • Var tydlig med att framföra att det inte finns ett giltigt avtal med operatören
  • Du kan även rikta ersättningsanspråk mot den operatör som felaktigt anslutit dig om du får merkostnader med anledning av den felaktiga anslutningen. Exempel på merkostnader är en återanslutningsavgift till tidigare operatör eller att samtal du ringt med den operatör som felaktigt anslutit dig blivit dyrare än vad de skulle ha blivit med din ordinarie operatör (prisskillnaden är då en merkostnad) 
  • Om du inte får hjälp av den operatör som felaktigt anslutit dig kan du kontakta din tidigare operatör eller en annan operatör som du vill ha för att bli kund hos dem
  • Om du får faktura från en operatör som felaktigt anslutit dig bör du kontakta operatören skriftligen och meddela att du inte anser dig betalningsskyldig om de inte kan bevisa att ett avtal ingåtts. Behåll en kopia på det du skriver till operatören.

Mer information
Här hittar du rättsfall som handlar om att bevisa avtal samt felaktig anslutning.