Information om pris och villkor

Ett företag måste lämna prisinformation på det ställe där produkten säljs.

 

Allmänt tillgänglig information om priser och villkor

Informationen ska innehålla tjänstens pris i kronor, inklusive moms och andra skatter. Om det kan tillkomma avgifter och andra kostnader ska detta anges särskilt. Prisinformationen ska vara korrekt och tydlig och ska lämnas skriftligt om du inte kan få informationen på något annat likvärdigt sätt.

Information som ska offentliggöras

Det ställs särskilda informationskrav gällande bredbandstjänster och telefonitjänster. Operatörerna ska ha offentlig, tydlig, heltäckande och aktuell information om tjänsterna. Bland annat ska operatören offentliggöra information om priser, villkor, tillgång till nödkommunikation, kontaktuppgifter samt beskrivning av tjänsterna som erbjuds.

Prissänkning

Om företaget i sin marknadsföring påstår att priset är sänkt mot ordinarie pris så ska även det lägsta priset som tjänsten/varan har sålts för under de senaste 30 dagarna före prissänkningen anges. Om priset har sänkts flera gånger under de senaste 30 dagarna så är det priset före den första av dessa prissänkningar som ska anges.