Företagare

Telekområdgivarna erbjuder rådgivning till konsumenter. Frågor om företagsabonnemang faller därför utanför Telekområdgivarnas uppdrag. Undantaget är klagomål som rör Telekområdgivarnas uppföranderegler för enskilda firmor.

 

Företagare eller konsument?

Definitionen av en konsument är enligt lag "en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet". Om du främst använder ett abonnemang privat kan du därför i vissa fall ses som konsument även om operatören menar att du ingått ett företagsabonnemang. Du omfattas då av konsumentreglerna.

Enskilda firmor

Enskilda firmor omfattas sedan september 2016 av branschens handlingsplan för etisk försäljning. Från och med 1 juli 2017 utökades också Telekområdgivarnas uppföranderegler till att omfatta enskilda firmor.

Om du anser att din operatör inte har följt Telekområdgivarnas uppföranderegler kan du därför kontakta oss för vägledning. Övriga frågor beträffande enskilda firmor faller dock utanför vårt uppdrag.

Aktiebolag och andra sorters företag

Telekområdgivarna kan inte ge rådgivning om ditt klagomål gäller till exempel aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller ekonomiska föreningar som bostadsrättsföreningar. Om du har ett mindre företag gäller dock vissa regler i LEK (lagen om elektronisk kommunikation) för dig. Du kan hitta information om detta på Post- och telestyrelsens webbplats.

Behöver du rådgivning som företagare har Advokatsamfundet en tjänst som heter "Advokatjouren" där du kan få 15 minuters kostnadsfri rådgivning med en advokat om hur du kan gå vidare med ditt ärende. För mer information besök Advokatsamfundets hemsida.

Om du som företagare är ansluten till en branschorganisation kan du även kontakta den för att höra om de erbjuder juridisk rådgivning.

Om operatören eller återförsäljaren är med i branschorganisationen Kontakta, kan du som företagare ha ångerrätt i sju arbetsdagar i enlighet med deras etiska regler.