Hallå Konsument

Har du en fråga som ligger utanför vårt område går det bra att kontakta Konsumentverkets upplysningstjänst, Hallå Konsument.

 

VIKTIGT!

Besöken till Hallå Konsuments webbplats har i stort sett fördubblats i samband med coronautbrottet och de lägger stort fokus på att få ut information den vägen genom text och rörlig bild. De har upprättat speciella sidor i samband med detta.

https://www.hallakonsument.se/corona-dina-rattigheter/dina-rattigheter-som-konsument/

Vi vill därför uppmärksamma dig som söker deras hjälp att det kan vara längre svarstider även för andra ärenden.

Kontakt och webbplats

Vägledarna i Hallå konsument är anställda hos Konsumentverket och de svarar på övergripande frågor om köp, avtal, reklamationer och hållbara val. När du har frågor som bäst hanteras av någon annan myndighet, konsumentbyrå eller den egna kommunens konsumentverksamhet hänvisas du vidare, till exempel till oss.

På webbplatsen hallakonsument.se finns artiklar, frågor och svar, guider och andra verktyg. Där finns också kontaktvägar till alla övriga medaktörer.

Du når Hallå konsuments vägledare på telefon 0771-525 525, webbplatsen hallakonsument.see-post, brev, frågeforum eller chatt.

 

Bred samverkan

Tjänsten drivs av Konsumentverket i nära samverkan med sjutton informationsansvariga myndigheter:

 • Allmänna reklamationsnämnden,
 • Boverket,
 • Energimarknadsinspektionen,
 • Energimyndigheten,
 • Fastighetsmäklarinspektionen,
 • Finansinspektionen,
 • Kammarkollegiet,
 • Kemikalieinspektionen,
 • Kronofogden,
 • Livsmedelsverket,
 • Läkemedelsverket,
 • Naturvårdsverket,
 • Pensionsmyndigheten,
 • Polisen,
 • Post- och telestyrelsen,
 • Spelinspektionen och
 • Transportstyrelsen

Samt de fyra konsumentbyråerna:

 • Konsumenternas Energimarknadsbyrå,
 • Konsumenternas Försäkringsbyrå,
 • Konsumenternas Bank- och finansbyrå och
 • Telekområdgivarna.

Även kommunernas konsumentverksamhet ingår i arbetet.