Omställning av kopparnätet

Telia kommer att ersätta delar av kopparnätet för fast telefoni med annan teknik. Om du är berörd av Telias förändringar i det fasta telenätet kommer Telia, eller annat ansvarigt telebolag som använder deras nät, att kontakta dig så att du kan få information om alternativen.

Förändringar i tele- och bredbandsnäten

Trenden är att traditionell fast telefoni och bredband via kopparnätet (telejacket) successivt ersätts med tjänster via fiber eller mobilnäten. Delar av det gamla telefonnätet, som till stora delar ägs av Telia, kommer att ersättas med fiber eller mobil teknik. Telia är i dag ett företag som verkar på telemarknaden på samma villkor som alla andra telebolag. Telia har därför rätt att göra förändringar i kopparnätet så länge bolaget följer avtalsvillkoren för abonnemanget.

Om du är berörd av Telias förändringar i det fasta telenätet kommer Telia, eller annat ansvarigt telebolag som använder deras nät, att kontakta dig så att du kan få information om alternativen.

På Telias hemsida kan du läsa mer om processen och där finns även listor över vilka kommuner och orter som berörs.

Erbjudande om ersättningstelefoni

Du måste inte tacka ja till erbjudanden om ersättningslösning för telefoni och bredband om inte annat framgår av ditt avtal. Du kan välja telefoni och bredband från vilket bolag du vill som kan erbjuda tjänster i området, men det är förstås viktigt att du innan du tecknar avtal kontrollerar att du kan använda telefonin/bredbandet i din bostad. Kontakta till exempel den operatör du funderar på att välja för att få aktuell täckningsinformation om du väljer mobil hemtelefoni och/eller mobilt bredband som ersättning. Fråga gärna om operatören har prova-på-erbjudanden.

Rätt till telefoni och internet

Enligt lagen om elektronisk kommunikation har du rätt att få telefoni till en rimlig kostnad i din fasta bostad eller ditt företag (fritidshus omfattas inte av denna rättighet). Som det ser ut i dag är dock inget telebolag, varken Telia eller något annat, skyldigt att erbjuda telefoni till alla, utan alla telebolag konkurrerar om dig som kund.

Lagen om elektronisk kommunikation är dessutom teknikneutral. Du kan därför inte kräva att få fast telefoni genom ett vanligt telefonjack. I vissa fall kan du därför erbjudas en annan teknisk lösning än vad du själv hade tänkt dig.

Det är i första hand marknaden som ska erbjuda telefoni till hushåll och företag. Det finns emellertid ett mycket litet antal hushåll som inte kan få telefoni genom de vanliga telebolagen. I dessa enstaka fall går staten, genom Post- och telestyrelsen, in och säkrar telefoni. Det rör sig dock om undantagsfall.

När det gäller tillgång till grundläggande internet (minst 10 Mbit/s enligt lag) så har idag de flesta hushåll och företag täckning med mobilt bredband via 4G eller satellit.

För den som inte kan få telefoni eller en anslutning som medger 10 Mbit/s kan PTS upphandla bredbandsanslutningar efter ansökan från den enskilde.

På Post- och telestyrelsens webbplats finns information om din rätt till bredband och om tillgång till telefoni och grundläggande internet.