Utomlands

När du reser utomlands finns det flera saker som är viktiga att tänka på. För att kunna ringa och ta emot samtal med din mobil utomlands måste din svenska operatör ha ett avtal med minst en operatör i det land du befinner dig i (så kallade internationella roamingavtal). Roaming är alltså användning av ditt svenska abonnemang i utlandet. För samtal från Sverige till utländska telefonnummer (utlandssamtal) gäller operatörernas respektive prislistor till andra länder.

Vad är roaming?

Roaming innebär att du kopplar upp dig mot en utländsk operatörs nät när du använder ditt svenska abonnemang utomlands.

Operatörerna får inte ta ut extraavgifter för roamingtjänster som används när du reser inom EU. Enligt huvudregeln ska det inte kosta mer än i hemlandet att ringa, sms:a eller surfa när du befinner dig i ett annat EU-land.

 • Observera! Från och med 1 januari 2021 är Storbritannien inte längre en del av EU och omfattas inte av EU:s roamingregler. Därför bör den som planerar att resa till Storbritannien ta kontakt med sin operatör för att stämma av vad som gäller i det enskilda fallet.

Operatörerna får däremot begränsa mängden tjänster som du får ta del av till samma pris som hemma, om det finns risk för missbruk eller onormal användning. Till exempel ska det inte löna sig att teckna ett abonnemang i ett annat land än det du bor i permanent. En sådan begränsning kallas för en policy för skälig användning. Du kan läsa mer om begränsningar i roaming på Post- och telestyrelsens webbplats.

Du kan också ladda ner denna PDF med vanliga frågor som EU-kommissionen tagit fram.

När det gäller länder utanför EU finns ingen reglering av vad det får kosta att ringa och surfa. Operatörerna ska informera om priser för mobiltelefoni och surf i länder utanför EU. Observera att det även kostar att ta emot samtal.

Roaming omfattar inte samtal till utländska nummer från Sverige – utlandssamtal. Prislistor  för sådana samtal ska finnas på din operatörs webbplats.

Att tänka på när du använder din mobil utomlands

 • Kontrollera att det går att använda ditt abonnemang eller kontantkort utomlands. Operatören är inte skyldig att erbjuda roaming.
 • Vissa nummer kan ha en högre taxa och dessa omfattas inte av de reglerade roamingpriserna, till exempel betalsamtal, samtal till nummerupplysning och samtal till vissa myndigheter och organisationer (motsvarande 077-nummer i Sverige).
 • Även om ett nummer är ett frisamtalsnummer i landet du befinner dig i, ”gratisnummer”, kan det kosta pengar om man ringer det från ett svenskt abonnemang.
 • Om du surfar inom EU får operatören som utgångspunkt inte ta ut någon extra avgift. Operatören har dock rätt att begränsa datamängden till viss del och om du överskrider denna ska du få ett meddelande om att datamängden är förbrukad och vad det kostar att köpa mer.
 • Om du är utanför EU kan det vara väldigt dyrt att surfa, ringa och även att ta emot samtal. Där rekommenderar vi att du stänger av dataroaming och din röstbrevlåda för att undvika onödigt höga kostnader. Är du osäker, kontakta din operatör för att få information om hur du gör.
 • Ombord på fartyg kan mobilen komma att kopplas upp mot en satellit. Även här rekommenderar vi att du stänger av dataroaming och din röstbrevlåda för att undvika onödigt höga kostnader.
 • Var observant om du är nära en gräns till ett land utanför EU (t ex Grekland/Turkiet) då du riskerar att kopplas upp mot ”fel” mast.

Exempel:

Samtal från Sverige till ett svenskt mobilnummer inom EU:

 • Du är i Sverige och ringer din kusin som är på semester i Tyskland på hens svenska nummer. För dig blir det samma pris som att ringa inom Sverige och din kusin som tar emot samtalet betalar ingenting. Det kostar inte heller något om du kommer till hens röstbrevlåda. Om hen vill lyssna av meddelandet är det samma kostnad som hen har för samtal inom Sverige.

Samtal från Sverige till ett svenskt mobilnummer utanför EU:

 • Du är i Sverige och ringer din morbror som är på semester i Thailand. För dig blir det samma pris som att ringa inom Sverige men din morbror betalar enligt operatörens prislista för att ta emot samtalet. Om samtalet kopplas till din morbrors röstbrevlåda får han betala även för det och också för att lyssna av ditt meddelande.

Samtal från Sverige till ett utländskt fast eller mobilt nummer:

 • Du är i Sverige och ringer din faster som bor i Spanien. Du betalar den utlandstaxa som gäller enligt din operatörs prislista. Dessa priser är inte reglerade och operatören får därmed ta vilket pris som helst. Din faster betalar ingenting.

Samtal inom EU (utanför Sverige):

 • Du ringer från Danmark med ditt svenska abonnemang till din syster som bor i Portugal på hennes fasta eller mobila nummer. För dig blir det samma pris som att ringa inom Sverige och din syster som tar emot samtalet betalar ingenting. 

Samtal till Sverige från EU:

 • Du ringer hem till mamma från skolresan i Frankrike. För dig blir det samma pris som att ringa inom Sverige och din mamma som tar emot samtalet betalar ingenting. 

Samtal till Sverige från ett land utanför EU:

 • Du ringer från Thailand med ditt svenska abonnemang hem till Sverige. Du betalar enligt operatörens prislista. 

Före resan

Kontrollera att ditt abonnemang eller kontantkort går att använda i utlandet. Ta också reda på villkoren för att använda mobilen i det land du ska resa till. Att ringa med ditt svenska abonnemang utanför EU kostar oftast avsevärt mer än när du ringer inom Sverige. 

Fler tips på vad du kan göra:

 

 • Ingen skyldighet att erbjuda roaming

Operatörerna har ingen skyldighet att erbjuda roaming i alla mobilabonnemang. Om du är osäker på om det ingår, kontakta din operatör. De flesta erbjuder då olika typer av paket som du kan köpa för att kunna använda mobilen i utlandet.

 • Är din mobiltelefon operatörslåst?

Om du reser utanför EU kan det löna sig att köpa ett kontantkort i det land du reser till, men då måste du innan resan ta reda på om din mobiltelefon är låst till din operatör. Om mobiltelefonen är operatörslåst kan du inte använda ett utländskt kontantkort i den.

 • Röstbrevlådan (mobilsvar)

Utanför EU kan du få betala både för att ta emot och lyssna av meddelanden som talas in på ditt mobilsvar. Vill du undvika kostnader för debitering av mobilsvar kan du stänga av tjänsten tillfälligt. Kom ihåg att göra det innan du reser utomlands. Det räcker inte med att endast stänga av mobiltelefonen när du kommit utomlands eftersom telefonsvararen då fortfarande är aktiverad.

 • Ta med dina personliga koder

Ta med PIN- och PUK-koderna ifall du exempelvis tappar mobiltelefonen eller om den blir stulen. Tänk på att inte förvara koderna tillsammans med telefonen. 

Under resan

 • Spärr för datatrafik

Alla operatörer ska tillhandahålla en kostnadsfri spärrfunktion för roaming av datatrafik, både inom och utanför EU. Observera att detta inte gäller vid uppkoppling mot satellit, exempelvis på fartyg.

 • Viktigt! Undersök om operatören kan meddela att du har nått upp till gränsen under pågående surfning/nedladdning eller om det endast är möjligt efter ett avslutat surftillfälle. Om operatören inte kan meddela dig eller spärra tjänsten under pågående surfning/nedladdning kan kostnaden bli betydligt högre än det spärrbelopp som har satts upp.

Spärren gäller även utanför EU om detta är möjligt. Om du som konsument befinner dig i ett land där operatören inte tillåts att övervaka din förbrukning, ska du kostnadsfritt vid inresan utan onödigt dröjsmål meddelas via sms om att kostnadsspärren inte kan erbjudas.

 • Kreditspärr

Observera att en kreditspärr inte säkert slår till vid det belopp som du har bestämt om du befinner dig utomlands, eftersom det kan förekomma en fördröjning mellan den utländska operatören och din svenska operatör.

Fler tips: 

 

 • Kontantkort i utlandet

Framförallt utanför EU kan det löna sig att köpa ett kontantkort. Det förutsätter dock att den mobiltelefon du använder inte är låst till din svenska operatör. Använder du ett utländskt kontantkort betalar du inget när du blir uppringd och kan begränsa kostnaden till den summa kortet är laddat med. Notera att du får ett annat nummer till din mobiltelefon om du väljer ett utländskt kontantkort.

 • Var observant vid landsgränser

Du bör även se upp när du använder mobila tjänster i närheten av gränser mellan ett EU-land och ett land som inte är med i EU. Det eftersom datatrafiken då kan kopplas via grannlandets nät om det ger bättre mottagning. Du kan då få betala lika mycket som om tjänsterna skulle ha använts utanför EU. Var därför uppmärksam på vilken operatör och vilket nät som används.

 • Spärra SIM-kortet vid stöld av mobiltelefonen

Tänk på att omedelbart spärra SIM-kortet och polisanmäla en stöld av mobiltelefonen. På så sätt minskar du risken att drabbas av höga kostnader på grund av att någon annan ringer eller surfar med din stulna mobil.

Efter resan

 • Slå på mobilsvar

Om du har kopplat ur mobilsvar behöver du aktivera det igen när du kommer tillbaka till Sverige.