Abonnemang till barn

Om du som förälder tecknar abonnemang för ditt barn, är det vissa saker som är bra att veta. Du är t ex betalningsskyldig för abonnemanget om ditt barn köpt surf, in-appköp utan ditt godkännande.

 

Avtal med minderårig

I princip kan inte en person under 18 år teckna avtal utan förmyndaren samtycke. Ett underförstått samtycke kan dock tolkas in i vissa fall, exempelvis om den minderåriga har fått tillgång till kontanter eller något annat betalningsmedel. Det kan till exempel enligt Allmänna reklamationsnämnden (ARN) vara att en förälder registrerar sitt betalkort på ett användarkonto som den minderårige har tillgång till. När du som förälder tecknar avtal för till exempel en mobiltelefon med abonnemang är det också du som är ansvarig för användningen. Tänk på att ett abonnemang kan möjliggöra köp av olika slag, exempelvis av extra surf.

Vissa tjänster kan kosta mycket pengar och beroende på vilket ansvar du anser att barnet kan ta, finns det olika spärrtjänster som kan användas. Vissa operatörer erbjuder ytterligare säkerhetsåtgärder, kontrollera detta med din operatör.

Köp av så kallade betalteletjänster kan du läsa mer om på vår sida om detta.

Mer information
Här hittar du rättsfall som handlar om betalningsansvar för abonnenten.