Fast telefoni

Din möjlighet att få fast telefoni kan variera beroende på var du bor. I tätorter finns normalt större konkurrens och fler olika alternativ. Däremot kan alternativen vara betydligt färre om du bor i glesbygd eller vill ansluta fast telefoni till ett nybyggt hus, ett hus i ett nybyggt område eller ett hus till vilket telefonledningen tagits bort eller inte använts på länge.

Fast telefoni

Det finns många olika sätt att få fast telefoni på. Du kan välja att få fast telefoni via:

 • Telefonjacket (traditionell fast telefoni)
 • Bredbandet (bredbandstelefoni) 
 • Uttaget för kabel-tv (IP-baserad telefoni)
 • Datauttag i väggen (FiberLAN, stadsnät) 

Det finns ingen skyldighet för någon operatör att erbjuda fast telefoni. Det finns inte heller någon reglering av priset om du erbjuds fast telefoni. Du kan fråga olika operatörer om de vill erbjuda dig fast telefoni och hur mycket det kan komma att kosta. Du kan också kontrollera om det finns alternativa tekniker som du kan få din telefoni på.

Kontrollera vilka möjligheter som finns med hyresvärden, bostadsrättsföreningen, kommunens stadsnät, byggherren eller annan part som förmedlar boendet samt olika operatörer, både nationella och lokala.

Du kan jämföra priser och villkor från olika operatörer som erbjuder fast telefoni. Besök operatörernas webbplatser för närmare information eller använd prisjämförelser.

Traditionell telefoni

Traditionell fast telefoni innebär att du kopplar in telefonen i ett telejack i väggen, exempelvis i din bostad. Tekniken kallas PSTN (Public Switched Telephone Network). Du betalar dels en fast kostnad för att vara ansluten till telefonnätet, så kallad abonnemangsavgift, dels löpande samtalskostnader för de samtal du ringer. 

IP-baserad telefoni

Det finns ingen gemensam definition av vad IP-baserad telefoni är. Det omfattar begrepp som IP-telefoni, bredbandstelefoni, telefoni via nätet för kabel-tv och internettelefoni vilka kan ha olika innebörd beroende på sammanhanget. För att kunna ringa med IP-baserad telefoni måste du ha en anslutning till internet.

 

IP-baserad telefoni är telefoni som åtminstone delvis går över ett så kallat "paketförmedlande nät" (kallas ofta IP-nät). Det finns flera varianter på IP-baserad telefoni beroende på hur terminalerna i respektive ände ser ut och över vilket nät informationen skickas. För att kunna ringa med IP-baserad telefoni krävs ibland att du har ett eget bredbandsavtal medan det i vissa fall räcker att din fastighet har bredbandsaccess (bredbandstillgång).

Gemensamt för all IP-baserad telefoni är att samtalet går via datanätet istället för det traditionella telenätet. Överföringen av röstsamtalet är helt digital och går över ett paketförmedlat datanät där IP är bärare av tjänsten. IP står för Internet Protocol och är det ”språk” som bland annat används på internet. Talet delas upp i små datapaket som åker iväg olika vägar tills det kommer fram till mottagaren (jämför traditionell fast telefoni där talet går i en jämn ström).

Bredbandstelefoni

Bredbandstelefoni innebär att samtalen kopplas via bredbandet (istället för via telefonledningen). Du behöver en bredbandsuppkoppling via ett modem eller adapter, men inte en dator. Du kan normalt använda din vanliga telefon, ditt telefonnummer och flera av de vanligaste tilläggstjänsterna. 

 

För att samtalen ska gå via bredbandet behöver du normalt koppla in telefonen direkt i bredbandsmodemet eller koppla in en telefondosa/adapter mellan bredbandsuttaget och telejacket som översätter samtalen från tal till data.

Du kan i vissa fall flytta med dig bredbandstelefonin om du åker på semester eller flyttar inom Sverige. Detta kallas då "flyttbar IP-telefoni" och innebär att du kan ta med dig telefondosan eller bredbandsmodemet och koppla in det där det finns en bredbandsanslutning. Du kan då ringa och bli uppringd som vanligt på ditt vanliga telefonnummer.

Telefoni via nätet för kabel-tv

När du ringer via nätet för kabel-tv är telefonin också IP-baserad. Samtalen kopplas via nätet för kabel-tv i din fastighet. Du behöver inte ha en bredbandsuppkoppling för att kunna ringa, däremot måste du bo i ett hus med bredbandsaccess via nätet för kabel-tv. Du kan normalt använda din vanliga telefon, ditt telefonnummer och flera av de vanligaste tilläggstjänsterna.

 

För att samtalen ska gå via nätet för kabel-tv behöver du koppla in telefonen i ett modem som är kopplat till tv-uttaget i väggen.

Du kan i vissa fall flytta med dig telefonin om du åker på semester eller flyttar inom Sverige. Du kan då ringa och bli uppringd som vanligt på ditt vanliga telefonnummer.

Internettelefoni

Internettelefoni innebär att du ringer samtal via ett mjukvaruprogram som finns i din dator eller din telefon. Det du behöver är en bredbandsuppkoppling.

Samtalet kan gå från:

 • dator till dator,
 • dator till telefon (fast- eller mobil telefon) eller
 • telefon till telefon.

Mjukvaruprogrammet i din dator möjliggör att du kan ringa röstsamtal via datorn. Mottagaren behöver ha samma program i sin dator. Till mjukvaruprogrammet kan du också behöva ett headset, mikrofon, ljudkort eller en telefonlur för att kunna prata. Det är också möjligt att få internettelefoni via mobiltelefonen.

Med internettelefoni behöver du inte betala någon uppkopplingsavgift, minutavgift eller abonnemangskostnad. Att ringa från dator till dator är oftast helt kostnadsfritt. Om du inte enbart vill ringa från dator till dator kan du välja mellan olika avgiftsbelagda varianter där du kan ringa till vanliga telefonnummer eller få ett vanligt telefonnummer dit andra kan ringa.

Mobil hemtelefoni

Mobil hemtelefoni innebär att du antingen kopplar ditt fasta telefonnummer till ett mobilabonnemang så att du använder din mobiltelefon för alla samtal eller att du ansluter dina fasta stationära telefoner i bostaden till det mobila nätet med hjälp av ett modem. Det finns olika varianter av så kallad mobil hemtelefoni.

I mobilen

En variant av mobil hemtelefoni innebär att du kopplar ditt fasta telefonnummer till ett mobilabonnemang så att du använder din mobiltelefon för alla inkommande och utgående samtal. 

 

 • Observera! Vid utgående samtal kommer ditt mobilnummer att visas för den du ringer till.

Det finns olika lösningar för denna tjänst som kan påverka hur den passar för olika typer av hushåll. Beroende på operatör kan du vidarekoppla ditt hemnummer till en eller flera mobiltelefoner inom exempelvis en familj. Om vidarekopplingen sker till flera mobiltelefoner kan du hos vissa operatörer välja om ett inkommande samtal till hemnumret ska ringa hos alla anslutna mobiltelefoner samtidigt eller enligt en förbestämd ordning. Vidarekopplingar inom en operatörs nät brukar vara kostnadsfria för abonnemangsinnehavaren. Om hemnumret inte kan kopplas till flera mobiltelefoner går det att vidarekoppla samtal till andra mobiltelefoner, men då gäller mobilpriser mellan mobiltelefonerna.

När du är i utlandet fungerar din mobiltelefon som en vanlig mobiltelefon. Det vill säga att du betalar de priser som gäller för att använda ett svenskt mobilabonnemang i utlandet för såväl utgående som inkommande samtal. Däremot betalar den som ringer från Sverige endast vad det kostar att ringa till ett vanligt fast telefonnummer.

Om du har ett fast telefonabonnemang sedan tidigare kan du säga upp det men behålla ditt fasta telefonnummer (hemnummer). Om du inte har ett fast telefonnummer sedan tidigare kan du skaffa ett helt nytt fast telefonnummer. 

Via mobilnätet

En annan variant av mobil hemtelefoni innebär att du ansluter dina fasta stationära telefoner i bostaden till det mobila nätet med hjälp av ett modem. På så sätt kan du ha kvar dina traditionella telefoner kopplade till jacken i väggen. Men istället för att samtalen kopplas via telefonledningen från bostaden gör modemet att samtalen istället går via mobilnätet. Vid utgående samtal kommer ditt fasta telefonnummer (hemnummer) att visas för den du ringer till.

Viktigt att tänka på innan du ingår avtal för mobil hemtelefoni:

 • För att kunna använda mobil hemtelefoni krävs mobiltäckning på den plats du ringer ifrån
 • Hemlarm, trygghetslarm och annan hjälputrustning (till exempel texttelefon) som är kopplade via telejacket fungerar normalt inte med denna tjänst. Detsamma gäller modem och fax. Kontrollera därför både med operatören och med den som installerat larmet eller annan utrustning innan du byter till mobil hemtelefoni
 • Möjligheten att ringa nödsamtal kan variera beroende på vilken positioneringsinformation för telefonen som finns tillgänglig för larmcentralen
 • Om du har bredband via telejacket (ADSL) bör du först kontrollera med din bredbandsoperatör hur ett byte till mobil hemtelefoni kan påverka din bredbandsanslutning. Ditt bredband kan komma att stängas av om du säger upp ditt fasta telefonabonnemang. Priset på ditt bredband via telejacket kan också ändras om du säger upp ditt fasta telefonabonnemang
 • I båda de varianter som beskrivs ovan behöver du alltid slå riktnumret till den du ska ringa till
 • Varianten där du ringer via mobilnätet (med ett modem) fungerar endast med så kallade tonvalstelefoner.