Mobil telefoni

För att kunna använda mobiltelefonen behöver du antingen ett abonnemang eller ett kontantkort. OBS! Oregistrerade kontantkort kan komma att sluta fungera den 1 februari 2023. Hos vissa operatörer kommer de att fortsatt fungera men inte att laddas på. Har du ännu inte registrerat ditt kontantkort, kontakta din operatör snarast!

Mobiltelefoni

Abonnemang

När du tecknar ett abonnemang ingår du ett avtal med en operatör om att kunna använda deras tjänst för en viss tid eller tillsvidare. Priset är ofta relaterat till vilken datamängd du vill ha på ditt abonnemang.

Kontantkort

Med ett kontantkort förskottsbetalar du en viss summa som du kan använda. Kostnaden för användandet av tjänsten dras av från beloppet på kortet och du får därför inga räkningar. Kontrollera i villkoren hur ofta du måste fylla på eller använda ditt kort för att det inte ska sluta fungera.

Det finns regler som innebär att mobiloperatörer från och med den 1 augusti 2022 inte får låta sina kunder använda kontantkort anonymt. Reglerna syftar bland annat till att förhindra brottslighet. Den som säljer förbetalda kontantkort för mobil telefoni och mobilt bredband behöver därför bland annat behöva registrera abonnentens namn, personnummer och postadress.

På Post- och telestyrelsens webbplats kan du läsa mer om de nya reglerna. 

  • OBS! Oregistrerade kontantkort kommer eventuellt att sluta fungera den 1 februari 2023. Hos vissa operatörer kan korten fortsätta att fungera men inte laddas på. Kontakta din operatör för att ta reda på vad som gäller just dig. Har du ännu inte registrerat ditt kontantkort, kontakta din operatör snarast!