Telefoni

Vilken tjänst och avtalsform som passar dig för telefoni beror på ett antal olika saker. Du får här vägledning för att hitta den tjänst och avtalsform som passar dig. Läs mer om traditionell telefoni via telejacket, IP-baserad telefoni (ibland kallat bredbandstelefoni), internettelefoni, mobil hemtelefoni och texttelefoni. När du ringer med din mobiltelefon kan du röra dig över stora områden samtidigt som du pratar, under förutsättning att det finns täckning.

Innan du bestämmer dig

Det kan vara bra att fundera igenom dessa frågeställningar innan du ingår ett avtal med en operatör:

Dina telefonvanor 

  • Hur mycket ringer du och när på dygnet ringer du mest?
  • Vilken typ av samtal ringer du (till exempel till mobil, fast eller utland)?
  • Behöver du tilläggstjänster såsom larmtjänster, hemligt nummer, spärr, nummerpresentation, röstbrevlåda, återuppringning med mera?
  • För mobiltelefoni - Finns det tillräcklig täckning i de områden du vill använda tjänsten?

Kostnader

  • Hur ser prisplanen ut, till exempel fast pris eller rörligt pris?
  • Har operatören en öppningsavgift för varje samtal ?
  • Vad kostar det om du vill säga upp avtalet under bindningstiden? 
  • Tillkommer det några avgifter utöver månadsavgiften?
  • För mobiltelefoni - Vad kostar det att använda mobilen i utlandet?
  • Vilket debiteringsintervall använder operatören? Ju kortare debiteringsintervall operatören har desto billigare blir det för dig. (Om operatören exempelvis har ett debiteringsintervall på en minut, men samtalet endast pågår i några sekunder, måste du ändå betala för en hel minut.)

Avtalsvillkor

  • Kontrollera bindningstid och/eller uppsägningstid på avtalet
  • Kontrollera leveranstid och villkor vid fel och avbrott

Kundtjänst

  • Kontrollera och testa tillgänglighet hos kundtjänsten via telefon, webb, e-post och chatt

IP-telefoni

Vissa saker är bra att känna till innan du ingår avtal om IP-telefoni. Användning och tjänster kan i vissa fall skilja sig från traditionell fast telefoni och det är därför viktigt att du kontrollerar det som är viktigt för dig med operatören innan du ingår avtal. Nedan listar vi några viktiga saker:

 

  • Strömförsörjning

Du kan inte ringa vid strömavbrott, såvida det inte finns ett reservsystem som kan ersätta den ordinarie strömförsörjningen via elnätet. Vid traditionell fast telefoni sker strömförsörjningen via telefonledningen, såvida du inte enbart har trådlösa telefoner som också är beroende av ström via elnätet.

  • Larmtjänster och texttelefoni

Kontrollera om trygghetslarm, bostadslarm och analog texttelefoni (som Post- och telestyrelsen upphandlar för funktionshindrade) fungerar med IP-telefoni. Kontrollera detta både med operatören och med den som installerat larmet.

  • Nödsamtal

Om du använder flyttbar (nomadisk) bredbandstelefoni kan SOS Alarm i vissa fall inte se var du befinner dig geografiskt. Om du befinner dig i ett nödläge är det därför viktigt att du om möjligt uppger var du befinner dig. Vissa flyttbara IP-baserade bredbandstjänster har löst detta problem genom att det finns en sida som du måste logga in på innan du börjar ringa för att registrera var i Sverige du befinner dig.

  • Tänk på! Med så kallad internettelefoni kan du inte alltid ringa nödsamtal.
  • Hemligt nummer

Kontrollera med operatören om du det går att få hemligt eller skyddat nummer om det är viktigt för dig.

  • Tilläggstjänster

Kontrollera med operatören om du kan få de tilläggstjänster du vill ha. Med IP-telefoni utvecklas också nya tilläggstjänster inom tal, bild och text som inte erbjuds via traditionell fast telefoni. 

  • Betalsamtalstjänster

Kontrollera med operatören om du kan använda betalteletjänster (exempelvis rösta eller köpa något via telefonen och betala kostnaden via telefonräkningen) om det är viktigt för dig. 

  • Kostnader

De totala kostnaderna för abonnemang och samtal är ofta lägre med IP-telefoni än med traditionell fast telefoni.

Via internettelefonilösningar kan du ringa samtal helt utan extra kostnad.

Tänk på att om du byter från traditionell fast telefoni till IP-telefoni lämnar du det traditionella telefonnätet. Om du sedan vill återgå till traditionell fast telefoni behöver du normalt betala en inkopplingsavgift för ett nytt abonnemang. 

  • Kvalitet och säkerhet

Kvaliteten och säkerheten kan vara annorlunda med IP-telefoni och variera mellan olika operatörer och nät. Kontrollera vilka löften operatören ger i avtalet.

Om du har hörselnedsättning eller om det av någon annan anledning är mycket viktigt för dig att samtalen håller en hög ljudkvalitet bör du kontrollera kvaliteten med operatören. 

Vid IP-telefoni delas talet upp i datapaket som transporteras i olika vägar till dess att det kommer fram till mottagaren. Datapaketen kan i undantagsfall komma fram vid olika tidpunkter och i olika ordning. Det kan innebära att talet fördröjs eller att talet släpar efter. Det kan även innebära luckor i talet eller att andra tonljud än själva talet uppstår. Det finns dock program som prioriterar tal framför annan typ av information för att minska denna typ av problem.

Mobiltelefoni

Mobiltelefonen skickar och tar emot data till och från basstationer och sändare. När du ringer skickar din mobiltelefon radiosignaler till närmaste basstation eller den station som ger ifrån sig starkast signal. I basstationen kopplas samtalet vidare till en annan mobiltelefon, vanlig telefon eller någon annan terminal som du kommunicerar med.

 

Nät

Det finns olika typer av mobilnät. Din möjlighet att använda mobila tjänster hänger samman med vilken typ av abonnemang du har och täckningen på den plats där du är. Det är operatörernas tillståndsvillkor om täckning och den utbyggnad operatörerna finner kommersiellt motiverad som avgör var det finns mobiltäckning. Det finns inte någon reglering av priset om du erbjuds mobiltelefoni. 

  • Viktigt! Kontrollera med olika operatörer vad de kan erbjuda för täckning. Tänk på att de täckningskartor som finns inte är en garanti för täckning eftersom det kan finnas platser med så kallad radioskugga inom ett område där täckning annars erbjuds.

Testa gärna täckningen innan du ingår ett avtal. Om du inte har möjlighet att testa täckningen innan du ingår ett avtal bör du kontrollera möjligheten att frånträda avtalet om det senare visar sig att täckning inte finns.

Placering av sändare för mobilnät

På webbtjänsten "Bredbandskartan" kan du få information om vilka operatörer som kan erbjuda mobiltelefoni och mobilt bredband i ett område som utgår från den adress du anger. Det är Post- och telestyrelsen som ansvarar för webbtjänsten.