Avbeställning

Om du har ingått avtal om en tjänst så har du vanligen rätt att avbeställa tjänsten så länge den inte fullt ut levererats. Du kan dock i vissa fall få betala för de delar som operatören redan utfört och haft kostnader för. Ett av Allmänna reklamationsnämndens fall om avbeställning hittar du på denna sida.

ARN 2007-6964 - Rätt att avbeställa tjänst innan leverans

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument beställde internetuppkoppling (ADSL) per telefon och uppmanades betala sex månader i förskott (på grund av tidigare betalningsanmärkningar) för att ett snabbt operatörsbyte och uppkoppling skulle kunna skötas av den nya operatören. 

 

När inget byte skedde kontaktade konsumenten operatören för att avbeställa tjänsten. Operatören nekade och hänvisade till att de skickat en porteringsorder (begäran om att flytta över kunden) till konsumentens gamla operatör men fått avslag då konsumenten haft över sex månaders bindningstid kvar. De ville inte utsätta konsumenten för dubbelfakturering. 
ARN fastställde att en konsument har rätt att avbeställa tjänsten innan den har slutförts enligt konsumenttjänstlagen. Näringsidkaren har då rätt till ersättning för den del av tjänsten som har utförts, för arbete som måste utföras trots avbeställningen samt ersättning för förluster i form av kostnader. Då tjänsten inte ens hade levererats när avbeställningen gjordes ansågs konsumenten ha rätt att frånträda abonnemanget och återfå förskottsbetalningen förutom avgiften för uppsagd telefoni samt den administrativa avgiften.