Öppet köp

Om du vill frånträda avtalet efter att ha gjort ett köp i en butik måste du ha en överenskommelse om "öppet köp". Under vilka förutsättningar du har ett öppet köp ska i så fall vara skrivet på ditt kvitto eller din avtalskopia. Här finns några fall som Allmänna reklamationsnämnden avgjort avseende öppet köp.

ARN 2013-10015 - Öppet köp kan gälla när förpackning öppnas i butik

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument köpte en mobiltelefon och tecknade ett abonnemang med 24 månaders bindningstid i en butik. Eftersom telefonen inte motsvarade vad konsumenten förväntat sig med hänsyn till priset och säljarens uppgifter, ville konsumenten lämna tillbaka telefonen dagen efter köpet. 

Enligt avtalet hade konsumenten öppet köp, men försäljaren menade att mobiltelefonen inte kunde återlämnas eftersom förpackningen var bruten och kontaktinformation från den gamla telefonen redan hade kopierats till den nya.

Nämnden anförde att det är ostridigt att avtal med villkor om öppet köp har ingåtts och att det framgår att öppet köp inte gäller bruten förpackning. Men nämnden konstaterade att i fall där telefonen packas upp ur sin förpackning i butiken och där säljaren bistår konsumenten med vissa installationer i telefonen, har försäljaren en skyldighet att noga upplysa konsumenten om att avtalsvillkoret om öppet köp inte längre gäller. Exempelvis fick konsumenten även efter att förpackningen hade brutits i butiken samma avtal där det framgick att öppet köp gäller. Denna omständighet talade för att konsumenten inte hade informerats på rätt sätt av försäljaren. Konsumenten fick därför rätt att avsluta abonnemanget och lämna tillbaka telefonen.

ARN 2013-09419 - Öppet köp av mobiltelefon med tillhörande abonnemang

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument köpte en surfplatta med tillhörande abonnemang i butik och avtalet var förenat med öppet köp. Förpackningen öppnades i butiken och när konsumentenskulle lämna tillbaka surfplattan samma dag fick denne veta att öppet köp inte längre gällde, just eftersom förpackningen var bruten. Frågan uppstod om surfplattan kunde återlämnas inom ramen för öppet köp.

 

Enligt ARN var det ostridigt att ett villkor för öppet köp var att förpackningen är obruten. Vidare menade ARN att det är säljaren som har skyldighet att upplysa konsumenten om de villkor som gäller för köpet. Konsumenten har uppgett att han, innan förpackningen öppnades, inte fick någon information om att en bruten förpackning innebar att öppet köp inte längre gäller. Återförsäljaren har inte påstått att regler om öppet köp inte gäller i deras butik, och inte heller invänt mot konsumentens påstående om att konsumenten inte fått information om att bruten förpackning innebär att öppet köp inte gäller. ARN ansåg det därför visat att förpackningen öppnades i butiken utan att konsumenten dessförinnan upplystes om att produkten inte gick att lämna tillbaka efter att förpackningen brutits. ARN ansåg därför att konsumenten skulle kunna använda erbjudandet om öppet köp.

ARN 2013-01192 – Öppet köp av mobiltelefon med tillhörande abonnemang

Beslut: Konsumenten fick rätt

En konsument köpte en iPhone med abonnemang. Telefonen skulle vara en julklapp till hennes barnbarn. Säljaren lovade att telefonen skulle levereras senast den 18 december men telefonen levererades inte i tid. Konsumenten krävde att få häva köp av telefon och abonnemang på grund av dröjsmålet men säljaren gick bara med på en hävning av köpet av telefonen.

 

Säljaren menade att konsumenten vid köpet hade fått information om att det fanns risk för förseningar på grund av hög belastning innan jul och detta hade konsumenten accepterat.

ARN menade att parterna var överens om att så kallat öppet köp gällde när avtalet ingicks. Säljaren menade att öppet köp enbart gällde telefonen, och inte abonnemanget. Enligt ARN har säljaren bevisbördan för att det framgår av exempelvis kvittot att öppet köp bara omfattat telefonen och inte också abonnemanget (eftersom dessa köpts tillsammas som ett paket). Och eftersom säljaren inte hade gett in någon bevisning för sitt påstående måste även abonnemanget anses ingå i det öppna köpet. Konsumenten hade därför rätt att även få abonnemanget avslutat av säljaren.