Teknikerkostnad

ARN 2021-10104 – Begärt pris för reparation av fibern var skäligt

Beslut: Konsumenten fick inte rätt

Konsumenten felanmälde fiberkabeln till fiberleverantören. Leverantören svarade att konsumenten skulle bli kontaktad av en person för att bestämma tid för reparation. Dagen efter kom en tekniker och lagade kabeln och konsumentens son som var hemma frågade vad det skulle kosta. Det visste inte teknikern. Konsumenten fick sedan en räkning på 9630 kronor. Konsumenten menade att hen inte hade fått någon information om priset innan reparationen.

Leverantören menade att man enligt lag inte behövde informera om kostnader och att man hade rätt att ta betalt. Vidare menade leverantören att i den mån priset inte följer av avtalet ska konsumenten betala vad som är skäligt.

ARN konstaterade att inget annat framgick av utredningen än att leverantörens arbete skett på löpande räkning. Det finns ingen lagbestämmelse som föreskriver att bolaget borde ha informerat om priset för tjänsten i förväg.

ARN noterade vidare att enligt 36 § konsumenttjänstlagen ska, i den mån inte priset följer av avtalet, konsumenten betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt.

Nämnden, som hade tagit del av parternas bevisning, ansåg att det pris som företaget debiterat var skäligt, med beaktande av arbetets art och omfattning. Konsumentens krav skulle därför avslås.