VARNING! Vi har sett falska fakturor där vårt namn och adress förekommer, detta är polisanmält. Det förekommer också att personer ringer upp och påstår sig ringa från Telekområdgivarna och ska sälja något eller "hjälpa till" med olika tjänster. Vi vill varna för att ingå avtal med dessa eller betala fakturor, då vi ALDRIG säljer något eller fakturerar konsumenter! 

Telekområdgivarnas webbplats för opartisk och kostnadsfri konsumentrådgivning om fiberanslutning

Beslut i kronologisk ordning

Beslut i kronologisk ordning

 

2020

ARN 2020-05061 - Tvist om bindande avtal uppstått (anbud men ingen accept)

ARN 2020-04290 - Rätt att häva om leverantör inte kan visa kostnader för fastigheten

ARN 2020-03429 - Rätt till ersättning förutsätter ekonomisk skada

 

2019

ARN 2019-19828 - Rätt att frånträda när leverantören menade att tredje part försenat projektet

ARN 2019-19080 - Ersättningsgill kostnad vid leveransförsening

ARN 2019-18781 - Konsumenten ville ha fullgörelse med särskilda fästdon

ARN 2019-18408 - Drygt ett års leveransförsening ansågs utgöra ett väsentligt avtalsbrott

ARN 2019-17736 - Leverantören skyldig att fullgöra avtalet trots felaktigt utskick av avtalsbekräftelse

ARN 2019-17652 - Leverantören ska ersätta skador på fastighetens panel

ARN 2019-17274 - Särskilt avtalsvillkor har företräde framför allmänna villkor

ARN 2019-17135 - Förlängningserbjudande innebar att avtal upphörde efter avtalstidens slut

ARN 2019-16964 - Rätt till ersättning vid 24 månaders leveransförsening

ARN 2019-14272 - Konsumenten ansågs ha rätt till kostnadsfri avbeställning vid leveransförsening

ARN 2019-13625 - Rätt att frånträda efter 24 månader i enlighet med villkoren

ARN 2019-12892 - Skadestånd för återställande av husfasad när ett projekteringsunderlag inte var undertecknat av rätt person

ARN 2019-08615 - Otillåtet avtalsvillkor att neka ersättning för indirekt skada vid försening 

ARN 2019-07894 - Ej rätt att frånträda avtal kostnadsfritt när merparten av installationen är klar

ARN 2019-06995 - Leverantören är skyldig att undersöka förutsättningarna för fiberdragning i förväg

ARN 2019-04931 - Åldersavdrag vid ersättning för skadad tapet

ARN 2019-00735 Konsumenten ansågs ha rätt till kostnadsfri avbeställning vid leveransförsening

ARN 2019-00060 - Leverantören skyldig att gräva ner fiberkabel som låg för grunt utan kostnad för konsumenten

 

2018

ARN 2018-17609 - Ingen rätt att avbeställa kostnadsfritt efter 24 månader då merparten av arbetet var gjort

ARN 2018-17274 - Operatörens ansvar att ha rätt prisinformation när avtal ingås via fiberleverantörens hemsida

ARN 2018-14272 - Konsumenten ansågs inte ha rätt till kostnadsfri avbeställning vid leveransförsening

ARN 2018-08308 - Leverantören skyldig att åtgärda fel i tjänsten som beror på brister i fiberinstallationen

ARN 2018-07671 - Leverantören skadeståndsskyldig vid avgrävning av elkabel

ARN 2018-04448Leverantören hade rätt att häva avtalet när huset dit anslutningen skulle dras inte ännu var byggt

ARN 2018-03975Ej rätt att häva avtalet utan kostnad innan avtalstiden gått ut 

ARN 2018-03314 - Konsumenten hade inte rätt till samma pris som grannarna 

ARN 2018-01587 - Avtal om fiberanslutning på fastighet omfattas inte av ångerrätten

ARN 2018-01312Rätt till ersättning för egen grävning när leverantören ändrat installationsmetod i strid med avtalet 

ARN 2018-01094Ingen ersättning vid avgrävd bergvärmekabel 

ARN 2018-00776 - Konsumenten fick inte ersättning när installation utförts enligt anvisning  

 

2017

ARN 2017-11047 – Öppet eller slutet nät?

ARN 2017-10830 - Schablonbelopp ansågs oskäligt högt

ARN 2017-09643 – Avbeställningsavgift kan vara skälig

ARN 2017-09420Försening gav inte rätt till prisavdrag

ARN 2017-09235 – Tvist om avtalat pris

ARN 2017-06927 Skadestånd för skada på fastighet men inte för kostnader som ej varit ekonomiskt mätbara

ARN 2017-06317 - Försening på grund av myndighetsbeslut

ARN 2017-05282 – Obalanserat avtalsvillkor var ogiltigt

ARN 2017-04566 – Målsättning inte samma sak som uttalat slutdatum

ARN 2017-03697 –En konsument har inte automatiskt rätt till ersättning även om en annan konsument fått ersättning

ARN 2017-01932 – Otillåtet avtalsvillkor att neka ersättning vid försening

ARN 2017-00530 – Otillåtna villkor gällande försening och skadestånd

  

2016

ARN 2016-13455 – Försening utanför leverantörens kontroll

ARN 2016-13154 – Konsument blev bunden av orderbekräftelsens innehåll då denne inte reklamerat i rätt tid

ARN 2016-12682 – Konsumenten hade klagat på felet inom skälig tid

ARN 2016-11083 – Fiberanslutningen ansågs vara levererad inom skälig tid

ARN 2016-09876 – Egen grävinsats gav inte rätt till prisavdrag

ARN 2016-09742 – Konsumenttjänstlagen kan inte avtalas bort

ARN 2016-08248 – Konsumenten kunde inte bevisa att bredbandsabonnemang skulle ingå i fiberanslutningskostnaden

ARN 2016-02098 - Muntliga löften kunde inte bevisas

 

2015

ARN 2015-11747 - Bristande information om avsaknad av grävtillstånd gav konsumenten rätt att frånträda avtalet utan kostnad

ARN 2015-09165 – Avslag på grund av att anmälan var riktad mot fel part

  

2014

ARN 2014-07285 - Betalning när fiberanslutningen som sådan fungerar

 

2013

ARN 2013-08321 - Rätt till återbetalning av förskott vid hävning på grund av leveransförsening

  

2011

MD 2011:24 – Vilseledande marknadsföring om bland annat rot-avdrag