Beslut i kronologisk ordning

Beslut i kronologisk ordning

2022

ARN 2022-23336 - Rätt till skälig ersättning för skada som orsakats av försummelse

ARN 2022-05598 - Leverantören har rätt att avhjälpa ett fel och därmed undvika andra felpåföljder

ARN 2022-00160- Ingen rätt att häva när leverantören avhjälpt fel 

 

2021

ARN 2021-11943 - Otydligt avtalsvillkor tolkades till konsumentens fördel

ARN 2021-15639 - Fiberleverantör måste fullgöra avtalad installation när konsumentens intresse överväger

ARN 2021-10104 - Begärt pris för reparation av fibern var skäligt

ARN 2021-00083 - Retroaktiv nätavgift

 

2020

ARN 2020-24222 - Bindande avtal ansågs ha uppstått genom digital signering

ARN 2020-23551Leverantören kunde inte visa hinder utanför sin kontroll

ARN 2020-21466Skadestånd för skada på konsumenten tillhörig egendom

ARN 2020-22816 - Leverantören måste kunna bevisa orimliga kostnader för rätt till hävning

ARN 2020-21152 – Rätt till ersättning för mobilt bredband vid försening

ARN 2020-16875 - Ingen avbrottsavgift när leverantören inte kunde bevisa att grävning hade gjorts

ARN 2020-16380 - Leverantören är skyldig att undersöka förutsättningarna för fiberdragning i förväg

ARN 2020-16023 - Leverantören hade inte bevisat omständigheter som gav rätt att häva

ARN 2020-12133 - Skäligt pris för teknikerbesök när konsumenten inte kan visa fel i fiberleveransen

ARN 2020-09623 - Konsumentens starka intresse av att få fiberansluning gav rätt till fullbordad leverans

ARN 2020-08641 - Leverantören hade inte rätt att häva avtalet på grund av oskälig kostnad

ARN 2020-08339 - Leverantören hade rätt att häva avtalet på grund av oskälig kostnad

ARN 2020-05061 - Tvist om bindande avtal uppstått (anbud men ingen accept)

ARN 2020-04290 - Rätt att häva om leverantör inte kan visa kostnader för fastigheten

ARN 2020-03429 - Rätt till ersättning förutsätter ekonomisk skada

 

2019

ARN 2019-19828 - Rätt att frånträda när leverantören menade att tredje part försenat projektet

ARN 2019-19195 - Leverantören var inte skyldig att leverera fiber på grund av oskäliga kostnader

ARN 2019-19080 - Ersättningsgill kostnad vid leveransförsening

ARN 2019-18781 - Konsumenten ville ha fullgörelse med särskilda fästdon

ARN 2019-18408 - Drygt ett års leveransförsening ansågs utgöra ett väsentligt avtalsbrott

ARN 2019-17736 - Leverantören skyldig att fullgöra avtalet trots felaktigt utskick av avtalsbekräftelse

ARN 2019-17652 - Leverantören ska ersätta skador på fastighetens panel

ARN 2019-17274 - Ingen rätt till startavgift eller avgift för delbetalning

ARN 2019-17135 - Förlängningserbjudande innebar att avtal upphörde efter avtalstidens slut

ARN 2019-16964 - Rätt till ersättning vid 24 månaders leveransförsening

ARN 2019-13625 - Rätt att frånträda efter 24 månader i enlighet med villkoren

ARN 2019-12892 - Skadestånd för återställande av husfasad när ett projekteringsunderlag inte var undertecknat av rätt person

ARN 2019-08615 - Otillåtet avtalsvillkor att neka ersättning för indirekt skada vid försening 

ARN 2019-07894 - Ingen rätt att frånträda avtal kostnadsfritt när merparten av installationen är klar

ARN 2019-06995 - Leverantören är skyldig att undersöka förutsättningarna för fiberdragning i förväg

ARN 2019-04931 - Åldersavdrag vid ersättning för skadad tapet

ARN 2019-00735 - Rätt till kostnadsfri avbeställning vid leveransförsening

ARN 2019-00060 - Leverantören skyldig att gräva ner fiberkabel som låg för grunt utan kostnad för konsumenten

 

2018

ARN 2018-17609 - Ingen rätt att avbeställa kostnadsfritt efter 24 månader då merparten av arbetet var gjort

ARN 2018-17274 - Operatörens ansvar att ha rätt prisinformation när avtal ingås via fiberleverantörens hemsida

ARN 2018-14272 - Ingen rätt till kostnadsfri avbeställning vid leveransförsening

ARN 2018-08308 - Leverantören skyldig att åtgärda fel i tjänsten som beror på brister i fiberinstallationen

ARN 2018-07671 - Leverantören skadeståndsskyldig vid avgrävning av elkabel

ARN 2018-04448Leverantören hade rätt att häva avtalet när huset dit anslutningen skulle dras inte ännu var byggt

ARN 2018-03975 - Ingen rätt att häva avtalet utan kostnad innan avtalstiden gått ut 

ARN 2018-03314 - Konsumenten hade inte rätt till samma pris som grannarna 

ARN 2018-01587 - Avtal om fiberanslutning på fastighet omfattas inte av ångerrätten

ARN 2018-01312Rätt till ersättning för egen grävning när leverantören ändrat installationsmetod i strid med avtalet 

ARN 2018-01094Ingen ersättning vid avgrävd bergvärmekabel 

ARN 2018-00776 - Konsumenten fick inte ersättning när installation utförts enligt anvisning  

 

2017

ARN 2017-11047 – Öppet eller slutet nät?

ARN 2017-10830 - Schablonbelopp ansågs oskäligt högt

ARN 2017-09420Försening gav inte rätt till prisavdrag

ARN 2017-09235 – Ingen accept från leverantören

ARN 2017-08049 - Ersättning för larmkostnad på grund av försening

ARN 2017-06927 - Skadestånd för skada på fastighet men inte för kostnader som ej varit ekonomiskt mätbara

ARN 2017-06317 - Ingen skada vid försening på grund av myndighetsbeslut

ARN 2017-05282 – Obalanserat avtalsvillkor var ogiltigt

ARN 2017-04566 – Målsättning inte samma sak som uttalat slutdatum

ARN 2017-03697 – En konsument har inte automatiskt rätt till ersättning även om en annan konsument fått ersättning

ARN 2017-01932 – Otillåtet avtalsvillkor att neka ersättning vid försening

ARN 2017-00530 – Otillåtna villkor gällande försening och skadestånd

  

2016

ARN 2016-13455 – Ombyggnation var försening utanför leverantörens kontroll

ARN 2016-13154 – Konsument blev bunden av orderbekräftelsens innehåll då denne inte reklamerat i rätt tid

ARN 2016-12682 – Konsumenten hade klagat på felet inom skälig tid

ARN 2016-09876 – Egen grävinsats gav inte rätt till prisavdrag

ARN 2016-09742 – Konsumenttjänstlagen kan inte avtalas bort

ARN 2016-08248 – Konsumenten kunde inte bevisa att bredbandsabonnemang skulle ingå i fiberanslutningskostnaden

 

2013

ARN 2013-08321 - Rätt till återbetalning av förskott vid hävning på grund av leveransförsening

  

2011

MD 2011:24 – Vilseledande marknadsföring om bland annat rot-avdrag