​SE UPP INNAN DU TACKAR JA TILL AVTAL VIA SMS!

Telekområdgivarnas statistik för första kvartalet 2019 visar att felaktiga anslutningar, d.v.s. olika typer av oseriös försäljning där konsumenter anser sig ha ingått avtal på vilseledande eller felaktiga grunder, toppar klagomålsstatistiken.

För att få bukt med oseriös telefonförsäljning infördes ett skriftlighetskrav den 1 september 2018 som gäller när konsumenter blir uppringda av en säljare. Lagändringen har tillkommit bland annat för att konsumenter ska få tid att läsa igenom avtalsförslag och inte stressas till beslut.

Framförallt äldre är utsatta

Telekområdgivarna noterar att det trots skriftlighetskravet förekommer försäljning av telefonabonnemang där konsumenten inte ges möjlighet att tänka över erbjudandet och där konsumenten inte förstår att avtal via sms räknas som skriftliga avtal. I flera fall är dessutom informationen i sms:en knapphändig och otydlig för konsumenter. Telekområdgivarna noterar också att äldre har svårt att se konsekvenser av sms-avtal och känner sig vilseledda om att det faktiskt ingås ett avtal.

— Inte minst allvarligt är detta i ljuset av att just äldre var en av de grupper som pekades ut som särskilt utsatta och som skulle skyddas mot oseriös telefonförsäljning genom ett skriftlighetskrav. Dessvärre är det framför allt beträffande dessa vi får in klagomål där de anser sig lurade efter sms-avtal, säger Mattias Grafström, VD på Telekområdgivarna.

Alla säljare följer inte reglerna

En del av de klagomål Telekområdgivarna får in tyder på att säljaren driver på att konsumenten ska signera avtalet redan under säljsamtalet. Det kan t ex röra sig om att säljaren under samtalet instruerar konsumenten hur avtalet ska skrivas under via sms eller e-post. Om avtal signeras under säljsamtalet är det ogiltigt. Ett annat exempel är att konsumenten inte får tillfälle till rådrum, d v s hen får inte tillfälle att tänka igenom avtalet, utan säljaren ringer upp bara någon minut efter det första samtalet, alternativt att konsumenten på andra sätt hetsas till att tacka ja, detta strider mot syftet med skriftlighetskravet.

Tre viktiga saker att tänka på vid telefonförsäljning:

  • Tänk på att syftet med skriftlighetskravet är att du som konsument ska få tid på dig att noggrant läsa igenom erbjudandet och exempelvis jämföra med andra abonnemang på marknaden, låt dig inte hetsas av att erbjudandet ”bara gäller idag” t ex.
  • Tänk också på att om säljaren har ringt dig och du inte signerar, eller om du signerar under säljsamtalet, är avtalet inte giltigt.
  • Signera eller skriv aldrig under ett avtal utan att kontrollera att innehållet stämmer överens med vad säljaren utlovat.

Var även vaksam på företag som säljer ”luft” och dyra prylar

Telekområdgivarna vill också varna för företag som ringer och erbjuder sig att ”hjälpa till att sänka kostnader”, ”slå ihop abonnemang” eller otydliga supporttjänster etc. I många fall är detta ren bluff, eller så dyker det upp hårdvara som hörlurar eller liknande som sedan faktureras med tusentals kronor. Tänk på att:

  • Ingå aldrig ett nytt avtal om du har bindningstid kvar på ditt gamla såvida du inte är helt säker på att detta inte kommer att kosta dig något. Lita dock inte på säljarens muntliga löften om detta, utan be att få alla överenskommelser skriftligt.
  • Kolla upp de uppgifter som säljaren presenterar innan du tackar ja till något, stämmer det t ex att de samarbetar med den operatör de påstår?

Leveransförsening är det vanligaste klagomålet på fiberanslutningar

Det vanligaste klagomålet för fiberärenden första kvartalet 2019 gällde leveransförseningar, d.v.s. att konsumenten klagar på att arbetet med en anslutning inte kommer igång som avtalat, inte går framåt som utlovats, eller inte avslutats i tid. I många av dessa ärenden har konsumenter begärt att få häva sina avtal på grund av förseningen.

Det näst vanligaste klagomålet gällde att konsumenten anser att leverantören har oskäliga villkor, t ex att de vill ta ut en avbeställningsavgift trots att arbetet är försenat och därför vill avsluta avtalet utan kostnad.

Avtalsvillkoren kan skilja sig åt och som konsument kan du alltid vända dig till oss på Telekområdgivarna för rådgivning. Om du anser att din fiberleverantör har oskäliga avtalsvillkor kan du även göra en anmälan till Konsumentverket som också har tagit fram en vägledning inom området.

Sammanfattning av ärendestatistiken för kvartal 1 2019 finns här.

Är du journalist och vill veta mer? Kontakta:

Mattias Grafström, VD, 070-713 48 50

Susanna Fromhold, vice VD, 070-713 48 51