Granskning av villkor har gett positivt resultat

Under hösten 2023 har Telekområdgivarna tillsammans med teleoperatörerna uppdaterat branschreglerna – Code of Conduct – på området för förmedlade tjänster på mobilräkningen - betalteletjänster. Omarbetningen har skärpt reglerna för prenumerationstjänster och har gett till resultat att ett dussintal tjänster har stängts av på grund av vilseledande marknadsföring eller andra överträdelser av regler på området.

Ett stort och tidskrävande arbete, men gott resultat!

De skärpta reglerna innebär att det inte längre är tillåtet att använda prenumerationstjänster för att förmedla mobilspel och tävlingstjänster. Telekområdgivarna har haft i uppdrag att granska och kommentera ett 50-tal leverantörers villkor. Det har varit ett tidskrävande och gediget arbete. När vi nu har 2023 års kompletta statistik ser vi att vi haft en 40 %-ig minskning av ärenden som handlar om vilseledande marknadsföring under det fjärde kvartalet 2023.

Ett dussintal avstängda

Detta är ett väldigt positivt resultat som beror till största delen på att ett dussintal leverantörer har blivit avstängda. Nu fortsätter vi arbetet med att löpande granska nya tjänster och de som inte uppfyller kraven i Code of Conduct kommer inte heller att kunna leverera mobiltjänster hos företagen som ger dem tillåtelse att verka under deras paraply.

Vad ska du vara uppmärksam på?

Vi får trots minskningen fortsatt in många ärenden som handlar om förmedlade tjänster via mobilräkningen. De flesta som kontaktar oss menar att de inte köpt något eller prenumererat på något, men i den absoluta merparten av ärendena visar det sig att man ändå har det.

Om du fått en räkning med en förmedlad tjänst som debiterats, tänk på att:

  • Debiteringen kan röra sig om något du klickade på/beställde för upp emot sex veckor sedan eftersom faktureringen från din mobiloperatör sker i efterhand
  • Har du fått ett sms med bekräftelse att du startat en tjänst har du med största sannolikhet också lämnat ut ditt mobilnummer till en sådan tjänst
  • Du ska ha fått ett sms med innebörden att skicka ordet STOPP till ett kortnummer, om du inte varit klar över att du faktiskt beställt något, följ anvisningen så kommer tjänsten att avslutas
  • Dock kommer du sannolikt att få en första debitering då du faktiskt startat en tjänst innan du stoppat den
  • Om du har ett familjeabonnemang kommer kostnaden på huvudabonnentens nummer, men det betyder bara att något av familjens nummer använt en mobiltjänst
  • Innan du anmäler en tjänst till Telekområdgivarna, kontrollera fakturan. Där hittar du namnet på leverantören av tjänsten, som dock ofta inte är namnet på själva tjänsten (mobilspelet, prenumerationen, korsordet etc)
  • På vår webbplats hittar du de vanligaste frågorna om förmedlade tjänster.


Presskontakt: 

Camilla Brogren, Kommunikationsansvarig Telekområdgivarna, 0707-13 48 59