Kundnöjdhetsforum för samverkan i fibernäten

- Det kan vara svårt för konsumenter att navigera bland de olika aktörerna på marknaden och förstå vad de erbjuder. Vårt uppdrag är att erbjuda en plattform för rådgivning, vägledning och samverkan, förklarar Victoria Andersson, chef för Juridik och Marknad på Telekområdgivarna.

Telekområdgivarna strävar efter att skapa dialog och samverkan kring kundnöjdhet och smidiga tjänsteleveranser. Målet är att göra det enklare för konsumenter att förstå vad de faktiskt får ut av sina tjänster i fibernäten och hur de ska gå tillväga när det uppstår fel.

För att ytterligare stärka branschens engagemang för kundnöjdhet, kommer Telekområdgivarna att hålla ett forum för nätägare och tjänsteleverantörer den 12 mars, där vi kommer att diskutera kundnöjdhet och tjänsteleveranser.

Carl Ståhle, digital expert hos Allmännyttan har bjudits in för att berätta mer om kundnöjdhet utifrån sitt perspektiv och Telekområdgivarna kommer även att dela med sig av exempel på kundklagomål från verkligheten.

Telekområdgivarna uppmuntrar alla aktörer på marknaden att samarbeta för att säkerställa smidiga leveranser och hög kundnöjdhet. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar för kortare avhjälpningstiden, fungerande anslutningar och därmed nöjdare kunder.