Lyckat möte om bredbandsstödet

Den 30 maj bjöd Telekområdgivarna in branschen till ett informationsmöte med Post- och telestyrelsen som presenterade matnyttig kunskap om bredbandsstödet 2023. Mötet var mycket lyckat och uppskattat!

Mer information om bredbandsstödet och länk till presentationen finns på Post- och telestyrelsens webbplats.

Är du journalist och har frågor?

Kontakta Victoria Andersson, 070-773 75 33