Nya lagen om elektronisk kommunikation ställer högre krav på säkerhet

Säkerhet för konsumenten i fokus för den nya lagen om elektronisk kommunikation som började gälla 3 juni 2022.

Nya lagen om elektronisk kommunikation ger dig som konsument ett utökat skydd och det märks tydligt att den är en uppgradering inför samtiden. Bland annat utökas informationskravet när du ingår ett nytt avtal med din operatör, användarsäkerheten skärps när du byter operatör och dina rättigheter förstärks när du köper ett paket med flera tjänster eller en tjänst tillsammans med en produkt samtidigt – så kallade paketköp.

Lagen medför tydligare regler för vilken information du ska få som konsument innan du ingår ett avtal. Din operatör är även skyldig att ge dig en tydlig sammanfattning av avtalet. Härtill förstärks och förtydligas dina möjligheter att rikta krav mot operatören när det uppstår ett fel i tjänsten.