Byta operatör eller tjänst

När du vill byta operatör eller tjänst är det viktigt att tänka på vissa saker innan du säger upp det gamla eller tecknar det nya avtalet. Det kan t ex vara om du har bindningstid kvar, om operatören kan leverera till din nya adress eller om du har tjänster som du vill flytta med.

Kostnader

Din tidigare operatör får inte ta betalt av dig för själva nummerflytten för att du vill flytta med ditt nummer till en annan operatör.

Din tidigare operatör kan ta betalt av dig även efter bytet om du har bindningstid, uppsägningstid eller tilläggstjänster kvar eftersom dina skyldigheter enligt avtalet med din operatör inte upphör automatiskt för att du byter till en ny operatör. Du behöver därför själv säga upp dina avtal med din tidigare operatör.

Den nya operatören kan också ta betalt av dig för att ta emot dig som kund, exempelvis via en startavgift, och för att ta emot ett porterat nummer. Sådana kostnader ska då vara avtalade.

Så här gör du ett byte:

1. Kontakta din nya operatör

 • Meddela att du vill bli kund från och med att ditt tidigare abonnemang upphör för att slippa dubbla kostnader. Begär att operatörsbytet ska ske först vid slutet av bindnings- och/eller uppsägningstiden du har med din tidigare operatör 
 • Vid byte av telefonoperatör, var noga med att fråga den nya operatören om du kan få ditt nummer flyttat dit
 • Kontrollera om bytet kommer att innebära avbrott i tjänsten och hur långt det kan vara
 • Viktigt! Du kan flytta med dig ett telefonnummer under hela uppsägningstiden hos din tidigare operatör, men inte när abonnemanget väl har avslutats där
 • Kontrollera att den nya operatören erbjuder tjänster som är viktiga för dig, exempelvis hemligt nummer och nummerpresentation, andra viktiga tilläggstjänster, kanalutbud för tv, paketerbjudanden med mera
 • Be om en skriftlig bekräftelse på det ni kommer överens om.

 

2. Kontakta din tidigare operatör

 • Kontrollera om du har bindnings- och/eller uppsägningstid samt eventuella tilläggstjänster kvar hos din tidigare operatör så att du är klar över hur ditt avtal ser ut och vilka kostnader bytet kan innebära
 • Fråga vad det kostar att bryta avtalet i eventuell förtid
 • Viktigt! Säg inte upp ditt befintliga avtal innan du har fått bekräftelse från den nya operatören att övertagande av din tjänst kommer att ske. Detta är särskilt viktig om du har bredband via ADSL. Säg inte heller upp ditt befintliga avtal innan du har fått klartecken från den nya operatören att flytt av ditt telefonnummer kan ske. Det för att inte riskera att förlora ditt nummer och tilldelas ett nytt nummer
 • Be om en skriftlig bekräftelse på det ni kommer överens om.

3. Säg upp ditt avtal

 • Säg upp ditt befintliga avtal inklusive tilläggstjänster själv med din tidigare operatör för att undvika räkningar efter bytet
 • Rekommendation! Vi rekommenderar att du säger upp skriftligt så att du kan visa att uppsägning gjorts, exempelvis via e-post, fax eller brev. Spara en kopia
 • Tänk på: att din nya operatör aldrig kan få insyn i ditt avtal hos en annan operatör och därför inte kan påverka uppsägningstid och bindningstid hos denne. Även om den nya operatören sköter själva övertagandet betyder det alltså inte att du slipper eventuell bindningstid och uppsägningstid med din tidigare operatör. Om din nya operatör lovar dig att stå för eventuella kostnader vid ett operatörsbyte bör du be att få ett sådant löfte skriftligt. 

Att behålla e-postadress vid byte av operatör

Fråga din tidigare och din nya operatör om du kan behålla din e-postadress eller vidarebefordra e-post från din tidigare adress till en ny adress.

 

Uppköp av annan operatör

Om din operatör blir uppköpt av en annan operatör kommer du normalt inte kunna behålla din nuvarande e-postadress med den nya operatören. Kontrollera hur lång tid efter uppköpet du har tillgång till din gamla e-postadress och spara över viktiga mejl och dokument som du inte vill förlora.

Gratis webbaserad e-post

Om du endast använder en gratis webbaserad tjänst för e-post med tillhörande e-postadress (exempelvis Hotmail, Gmail eller Yahoo!) har du tillgång till denna oavsett vilken operatör du har. Det enda som behövs är tillgång till internet.

Byta anslutningsform

Om du endast byter anslutningsform hos din nuvarande operatör kan du normalt fortsätta använda din nuvarande e-postadress. Men kontrollera även detta innan bytet.