​I sommarsemesterns spår – fler klagomål om roaming

För två år sedan avskaffade EU roamingavgifterna och ”roam-like-at-home” infördes. Detta innebär att konsumenter som reser tillfälligt inom EU betalar samma pris som hemma i Sverige. För de som reser utanför unionen kan det dock fortfarande vara dyrt att roama.

Ett av de vanligaste klagomålen Telekområdgivarna fått under tredje kvartalet 2019 har varit problem med roaming, det vill säga när konsumenter reser och använder sina svenska abonnemang i utlandet. Det kan till exempel handla om konsumenter som menar att de inte använt sina telefoner alls, eller i varje fall inte så mycket som operatörens faktura säger. Det är mycket svårt för konsumenter att få rätt när man inte är överens om hur mycket datamängd som använts när operatören har tekniskt underlag.

Regleringen har troligen i hög grad bidragit till att minska risken för chockräkningar vid resor inom EU. Men Telekområdgivarna kan fortfarande se att det uppstår problem vid roaming och vill därför uppmärksamma konsumenterna på olika risker som ändå finns när svenska abonnemang används inom EU:

  • På genomresa eller i gränszoner kan det hända att du ofrivilligt blir uppkopplad till nät i länder som inte är medlemmar i EU. Detta kan snabbt leda till höga kostnader. Enligt beslut i ARN är du som konsument skyldig att kontrollera vilket nät du kopplas upp mot och har väldigt liten eller ingen möjlighet att få tillbaka sådana kostnader från din operatör i efterhand.
  • På färjor, båtar och i vissa fall på flygplan finns en risk att mobilen blir uppkopplad mot satellitnätverk. Detta omfattas inte av roamingreglerna och kan orsaka mycket höga kostnader.
  • Om du som förälder reser med minderåriga barn, tänk på att du är ansvarig om ditt barn skulle låsa upp eventuella spärrar mot datatrafik. Enligt beslut från ARN är du som abonnent ansvarig för de kostnader som uppstår även om ditt barn använder telefonen.

Ett särskilt problem är vad som gäller när konsumenter ringt specialnummer utomlands (motsvarande 0771-nummer i Sverige), exempelvis till olika kundtjänster eller växelnummer. Att ringa denna typ av nummer kan medföra en kostnad, i synnerhet om man hamnar i en telefonkö. Det kan se ut som ett kostnadsfritt nummer, men tänk på att du ringer från utlandet (Sverige) till detta nummer och då är det möjligt att en kostnad tillkommer.

Fler klagomål på blockeringar resulterar i ny överenskommelse

Telekområdgivarna kan tidigt upptäcka nya problem som uppstår eller ökar genom uppföljning av de klagomål som kommer in i rådgivningen. Vi arbetar aktivt med att snabbt stoppa sådana problem i olika projekt tillsammans med t ex operatörer och myndigheter. Ett exempel är att klagomål på blockering av bredband stadigt har ökat under 2019 – detta kan t ex bero på att en tidigare boende på adressen inte sagt upp tjänsten hos sin operatör och den nyinflyttade därför inte kan få igång sin bredbandstjänst – har Telekområdgivarna sett ett behov av att förenkla operatörsbytesprocessen för tjänsteleverantörer i fibernätet. En sådan överenskommelse ska förhoppningsvis finnas på plats i början på 2020.

Statistikanalysen för tredje kvartalet i sin helhet kan laddas ner här.

Är du journalist och vill veta mer? Kontakta:

Mattias Grafström, VD, 070-713 48 50

Susanna Fromhold, vice VD, 070-713 48 51

Camilla Brogren, kommunikationsansvarig, 070-713 48 59