Tv

Din möjlighet att få tillgång till tv-sändningar kan variera beroende på var du bor och det finns ingen skyldighet för någon operatör att erbjuda tv-sändningar till alla som vill ha. Det finns inte heller någon reglering av priset om du erbjuds tv.

 

Olika sätt att titta

Det finns många olika sätt att få tv på. Du kan välja att titta på tv via:

 • Marknät (tv-signalerna sänds från master runt om i Sverige. Signalerna tas emot via en centralantenn, en egen takantenn, eller en inomhusantenn.)
 • Kabel (tv-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden).
 • Satellit (tv-signalen skickas via en satellit och tas emot med en parabolantenn. Parabolantennen kan användas av ett hushåll eller delas av flera hushåll) 
 • Bredbands-tv (kallas även för IP-tv och är digitala tv-sändningar som sker i särskilt avskilda bredbandsnät) 
 • Streaming (tv som distribueras via internet genom olika tjänster som Netflix, HBO, SVTPlay m fl)

Kontrollera vilka möjligheter som finns med hyresvärden, bostadsrättsföreningen, stadsnätsföreningen i din kommun, byggherren, eller annan part som förmedlar boendet, samt olika operatörer, både nationella och lokala.

Tillstånd

Det är Myndigheten för press, radio och tv som meddelar samtliga tillstånd att sända tv i marknätet. Undantaget är radio och tv ”i allmänhetens tjänst”, såsom SVT och UR, där det är regeringen som ger sändningstillstånd. Om tv-sändningen sker i kabelnät, via satellit, eller som webb-tv behövs inte något tillstånd. Om du anser att din operatör inte uppfyller vidaresändningsplikten kan du också göra en anmälan till denna myndighet.

Vidaresändningsplikt

Vidaresändningsplikten (kallas även ”must carry”) innebär att det finns en skyldighet att sända vidare vissa tv-kanaler i vissa nät. Myndigheten för press, radio och tv skriver så här på sin webbplats om vilka nät som omfattas:

"Kabel-tv-nät och IP-tv-nät som används för tv-sändningar till allmänheten omfattas av vidaresändningsplikten."

Plikten omfattar kanalerna SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen och Kunskapskanalen. Det ska därmed inte kosta dig någonting att få dessa kanaler. För att kunna se dessa kanaler via digital-tv kan du däremot behöva köpa en box.

Tv-avgift

Den 1 januari 2019 ersattes radio- och tv-avgiften av en allmän public service avgift som tas ut via skattsedeln. Har du frågor kring detta kontaktar du Radiotjänst.  

Innan du ingår avtal

Det kan vara bra att fundera igenom dessa frågeställningar innan du ingår ett avtal med en operatör:

 • Hur kan du ta emot tv-sändningar där du bor (marksänt, kabel, satellit eller bredband)?
 • Vilket kanalutbud vill du ha?
 • Vilka tilläggstjänster vill du ha (exempelvis HD-tv, flera programkort)

 

Kostnader

 • Vad kostar abonnemanget?
 • Vad ingår i abonnemanget och vilka eventuella kostnader tillkommer för till exempel programkort och digitalbox?
 • Vad kostar det om du vill säga upp avtalet under bindningstiden?
 • Blir det billigare om du har flera tjänster/avtal hos operatören?

Avtalsvillkor

 • Kontrollera bindningstid och/eller uppsägningstid på avtalet
 • Kontrollera leveranstid och villkor vid fel och avbrott
 • Kontrollera kostnad/möjlighet att flytta tjänsten till ny adress

Kundtjänst

 • Kontrollera och testa tillgänglighet hos kundtjänsten via telefon, webb, e-post och chatt.

Marksänd tv

Marksänd digital-tv är den digitala tv-sändning som sker via de tv-master som finns på olika platser i landet. Distributionssättet är trådlöst och sker genom att tv-signalen skickas från tv-masterna som radiovågor i luften. Tittaren tar emot tv-signalerna antingen via en vanlig takantenn, eller en inomhusantenn. Signalerna kan även tas emot av en central tv-antenn. Då leds signalerna från den centrala antennen vidare ut till tittaren i ett kabelnät.

 

Detta behövs för att se marksänd digital-tv

För att se de fria (eller okodade) sändningarna behöver du en digital tv-mottagare. Om en sådan mottagare inte är inbyggd i din tv-apparat behöver du en extra box/dekoder. De fria kanalerna kan du ta emot och titta på utan kostnad. Dessa är bland annat SVT1, SVT2, SVT24, och Kunskapskanalen.

För att se betal-tv-kanaler eller andra sändningar som är krypterade, behöver du teckna ett abonnemang med en tv-operatör.

Teracom AB äger och driver marknätet. Hos Teracom kan du förutom information om förändringar och driftuppehåll i marknätet även ta del av täckningskartor, samt kanalutbud. Du kan också få hjälp med inställningar och tips på utrustning när det gäller marksänd tv. Teracom ägs helt av svenska staten och förvaltas av Finansdepartementet.

Kabel-tv

Kabelsändningar innebär att tv-signaler överförs från en sändare till hushållen via kabel som finns indragen till bostaden. Ofta kan flera tjänster levereras via samma kabel, till exempel tv, bredband och telefoni.

Sändningarna i näten för kabel-tv kan antingen vara analoga eller digitala. Om du har analog kabel-tv kan du få tillgång till digital-tv om du bor i ett hus som har ett nät där digitala signaler skickas ut (vilket idag är fallet i de flesta nät).

 

Detta behövs för att se kabel-tv

Du kan få kabel-tv ifall ditt hem är anslutet till ett nät för kabel-tv. Kontrollera detta med din hyresvärd, din bostadsrättsförening, eller med operatören om du bor i ett flerfamiljshus. Om du bor i villa kontaktar du operatören för kabel-tv direkt.

De tekniska kraven för att kunna se kabel-tv är att du kopplar en digitalbox till din tv, eller att du har en tv med inbyggd digitalbox. Observera att om din tv-apparat har en inbyggd digitalbox behöver du kontrollera att denna fungerar med den tv-operatör du tänker välja.

Satellit-tv

Tv-sändningen sker genom att en signal skickas från en länkstation på jorden, med hjälp av en parabolantenn, till en satellit i rymden. Satelliten skickar tillbaka en signal som tas emot av kundens parabolantenn.

 

Detta behövs för att se satellit-tv

För att kunna titta på satellit-tv behöver du en parabolantenn och en digitalbox som tar emot och omvandlar signalerna från satelliten till din tv. Parabolantennen måste vara riktad i rätt vinkel för att kunna nås av satellitens signaler.

Bredbands-tv

Bredbands-tv (även kallat IP-tv) innebär att den digitala tv-signalen levereras via bredbandsnätet (istället för via satellit, kabel eller det marksända nätet för digital-tv).

Bredbands-tv kan levereras antingen via telejacket (ADSL) eller via fiber (LAN).

 

Detta behövs för att se bredbands-tv

För att se på bredbands-tv krävs att du har bredband och en digitalbox som kan behöva vara godkänd av operatören. Du behöver också en tv utrustad med de uttag som krävs för bredbands-tv. Digitalboxen ingår ibland utan extra kostnad när du tecknar abonnemang med bindningstid. Hör med operatörerna för detaljerad information.

Kanalutbud

När du tecknar ett abonnemang med en operatör får du ett programkort, eller ett så kallat smart card, som sätts in i digitalboxen eller direkt i tv:n med hjälp av en så kallad CA-modul, en kortläsare som sätts in i tv:n. Programkortet ger dig tillgång till de programkanaler som omfattas av ditt avtal med operatören. Om du vill se olika tv-kanaler samtidigt, på olika tv-apparater, kan du antingen ha två eller flera skilda avtal, eller utvidga ditt abonnemang med ett så kallat tvillingkort.

 

Observera att om din tv-apparat har en inbyggd digitalbox behöver du kontrollera med operatören att denna fungerar med operatörens tjänster. Din operatör kan vara beroende av rättigheter att sända vissa kanaler eller program och dessa rättigheter kan förändras. Om operatörens rättigheter upphör kan detta medföra att ett program, eller en kanal, som du har sett som en viktig del för ditt val av kanalutbud inte längre kan sändas.

Om en kanal utgår, eller ersätts med en annan, i det kanalpaket du har köpt från operatören måste operatören meddela dig detta innan förändringen sker. En förändring kan medföra att du erbjuds någon annan kanal istället, eller att du kan ha rätt till prisavdrag. Om ändringen ses som väsentlig kan du även ha rätt till hävning av avtalet. Kontakta operatören för att framföra eventuella önskemål om förändring av ditt avtal.

Om du vill kunna se tv på flera tv-apparater i hushållet krävs det att du har ett så kallat tvilling- eller extraabonnemang. I vissa fall går det att koppla flera tv-apparater till en box för att kunna se samma program på alla tv-apparater. Det sistnämnda kan dock innebära en risk för sämre kvalitet.

Hör med din operatör om vilka tekniska krav som ställs på tv:n och vilken box som krävs om du vill kunna se samma program på flera tv-apparater.

Tilläggstjänster

Pay-per-view

Pay-per-view betyder att du betalar ett styckepris för en tv-sändning. Pay-per-view förekommer framför allt för sportsändningar, långfilmer och pornografi. Du kan då till exempel välja ut och beställa direktsända fotbollsmatcher.

 

Pay-per-view kan förekomma i kabel-tv, satellit-tv och bredbands-tv. System för pay-per-view är i allmänhet standard vid digital-tv.

Video on Demand (VOD)

Video on Demand innebär att operatören, mot en kostnad per film eller program, distribuerar dessa till dig utan att du är bunden till ordinarie sändningstider. Du kan då trycka på paus, spola fram och tillbaka under uppspelningen av filmen/tv-programmet eller spara till ett senare tillfälle.

Video on Demand erbjuds via såväl kabel-tv som satellit-tv och bredbands-tv. Kontakta din operatör för mer information.