ARN-beslut i kronologisk ordning

Här hittar du samtliga beslut som finns sammanfattade på vår webbplats med nummer och rubrik. Vill du läsa hela sammanfattningen så klickar du bara på länken. Observera att från och med den 3 juni 2022 gäller en ny lag om elektronisk kommunikation som innehåller nya regler för operatörer och konsumenter på detta område.

2023

ARN 2023-26304 - Ånger via sms/mms till operatörens e-postadress ansågs ändamålsenligt

ARN 2023-19824Abonnenten har en skyldighet att ta del av avtalsvillkoren vid beställning via sms

ARN 2023-04291Avtalsvillkor om följdskador ansågs oskäliga

 

2022

ARN 2022-17372Rätt att debitera konsument för två olika bredbandstjänster

ARN 2022-21739Ångerfristen förlängdes då operatören inte lämnat tillräcklig information om ångerrätten

ARN 2022-10555 - Enbart länk till webbplats är inte tillräcklig information

ARN 2022-10275 - Ångerrätten gäller även om produkterna inte sänds tillbaka omgående

ARN 2022-05007 - Kostnad för surf vid utlandsvistelse över ett månadsskifte

 

2021

ARN 2021-15555 - Ångerfristen förlängdes då operatören inte gett ut tillräcklig information

ARN 2021-13518Operatören kunde styrka bindande avtal när avtalet signerats med Bank-ID

ARN 2021-09777 - Rätt att begränsa hastigheten vid extremanvändning av bredbandstjänsten

ARN 2021-03801 - Operatören har en omsorgsplikt men konsumenten måste klaga inom skälig tid

ARN 2021-03370Rätt att debitera konsumenten för dubbla abonnemang med hänvisning till avtal

ARN 2021-02254Rätt till viss ersättning för kostnader när operatören inte fullföljer avtal

 

2020

ARN 2020-24427 - Operatören har bevisbördan för när konsumenten fått ångerrättsinformationen

ARN 2020-16013 - Ingen rätt till ersättning för sparad surf efter villkorsändring

ARN 2020-15644 - Skälighet i faktura

ARN 2020-13336 - Ingen rätt till ersättning för indirekt skada

ARN 2020-12486 - Operatören ersättningsskyldig för slutfaktura vid nummerflytt inom ångerfristen

ARN 2020-12133 - Skäligt pris för teknikerbesök när konsumenten inte kan visa fel i fiberleveransen

ARN 2020-08614 - Rätt till prisavdrag när information om kostnad uteblir innan arbete påbörjas

ARN 2020-01684 - Ingen rätt att ångra köp som gjorts i galleria

ARN 2020-01275 - Bugg i tv-boxen gav rätt till prisavdrag men inte hävning

ARN 2020-00932 - Bekräftelser som bevis för avtalsändringar

 

2019

ARN 2019-20086 - Ändrat kanalutbud var inte att se som ett fel i tjänsten

ARN 2019-17388 - Operatören var skyldig att avhjälpa fel även under uppsägningstiden

ARN 2019-14785 - Tillräcklig betänketid enligt skriftlighetskravet eftersom avtalet accepterats efter att samtalet avslutats

ARN 2019-13568 - Rimligt avtalsinnehåll prövat utifrån giltighetsregeln

ARN 2019-13443 - Konsumenten fick betala för datatrafik via satellit

ARN 2019-13073 - Konsumenten menade sig ha använt WhatsApp men fick betala för trafik via mobilnätet

ARN 2019-12833 - Rätt att ångra köp som gjorts i galleria

ARN 2019-11692 - Operatören måste kunna visa vilket anbud konsumenten har accepterat genom sin underskrift

ARN 2019-11426 - Konsumenten betalningsskyldig för abonnemang trots att operatören inte genomfört kreditprövning

ARN 2019-10956 - Abonnent ansvarig när förlust av mobiltelefon inte anmälts

ARN 2019-10879 - Operatören hade inte rätt att ta betalt för samma tv-paket två gånger

ARN 2019-10052 - Konsumenten ansågs ha varit medveten om kostnaden för en tilläggstjänst (HBO) efter tre gratismånader

ARN 2019-09674 - Oklara avtalsvillkor tolkades till konsumentens fördel

ARN 2019-05974 - Konsumenten fick betala för besök av tekniker

ARN 2019-04706 - Operatören hade inte rätt att säga upp fast telefoni och bredband men konsumenten fick inte ersättning

ARN 2019-03419 - Konsumenten hade inte rätt att häva avtalet när telefonidosa var försenad med en och en halv månad

ARN 2019-02528 - Konsumenten bär ansvaret för att ta reda på om det finns en kollektiv anslutning i bostaden

ARN 2019-01441 - Extremanvändning av mobilabonnemang i annat EU-land

ARN 2019-01351 - Ingen rätt till skadestånd när konsumenten inte kunde visa att operatören agerat vårdslöst

ARN 2019-01139 - Operatören kunde inte visa att felet avhjälpts

ARN 2019-01057 - Ej fel på tjänst när router placerats på avtalad plats

ARN 2019-00765 - Konsumenten hade inte rätt att ångra enbart abonnemanget vid paketköp

ARN 2019-00630 - Kostnadsfri ånger trots att tjänsten startats

ARN 2019-00444 - Operatören skyldig att informera konsumenten om eventuell kostnad för teknikerbesök

ARN 2019-00026 - Konsumenten ansågs ha rätt att häva ett paketköp vid dröjsmål med felavhjälpning

 

2018

ARN 2018-17274 - Operatörens ansvar att ha rätt prisinformation när avtal ingås via fiberleverantörens hemsida

ARN 2018-16329 - Dyrt när en räkning går till inkasso och Kronofogden

ARN 2018-15473 - Avtal om abonnemang tillsammans med mobiltelefoner och surfplatta bedömdes som avtal om tjänst 

ARN 2018-15387 - Kvitto som bevis för avtalat pris

ARN 2018-15121 - Prishöjning tilläts ej - men bindningstid inget hinder i sig

ARN 2018-14975 - Rätt till ersättning för teknikerkostnad vid fel på tjänsten i en månad

ARN 2018-14690 - Operatören hade inte gett tillräcklig information om kostnad för teknikerbesök

ARN 2018-13912 - Operatören lämnat tillräcklig prisinformation då konsumenten surfat i utlandet

ARN 2018-13831 - Konsumenten betalningsskyldig för teknikerkostnad

ARN 2018-13776 - Konsumenten fick häva avtal när tjänsten inte kommit igång efter två månader

ARN 2018-13726 - Konsumenten har bevisbördan för att ett avtal ingåtts utanför affärslokal

ARN 2018-12908 - Konsumenten måste medverka till felavhjälpning

ARN 2018-12797 - Abonnent som befunnit sig i Kroatien debiterades för datatrafik i Bosnien

ARN 2018-12370 - Abonnent som var på Rhodos fakturerades för trafik i Turkiet

ARN 2018-12310Tvist om bindningstid när ett företagsabonnemang överlåts till en privatperson

ARN 2018-12187 - Rätt att häva avtal på grund av låg bredbandshastighet

ARN 2018-11121 - Avtal om tv-abonnemang med tillhörande boxar bedömdes som avtal om vara

ARN 2018-10817Muntligt löfte om uppsägning vid flytt till ny adress kunde inte bevisas

ARN 2018-10612 - Ångerrätt vid påfyllning av kontantkort

ARN 2018-10484 - Abonnenten är betalningsansvarig när minderårigt barn beställer  extra mobilsurf

ARN 2018-10128Muntlig uppsägning via telefon kunde inte bevisas 

ARN 2018-10104Konsumenten kunde inte bevisa att samtal inte ringts till Tunisien 

ARN 2018-07965 - Lägre hastighet än avtalat vid trådlös anslutning är inte fel på tjänsten

ARN 2018-06937 - Konsumenten hade inte rätt att neka operatören till att felsöka via telefon

ARN 2018-06569 - Operatören hade rätt att ändra villkoren då bindningstiden gått ut

ARN 2018-06537Rätt till ånger även om konsumenten använder ett annat begrepp

ARN 2018-05644 - Avtal om tv-abonnemang med tillhörande box bedömdes som avtal om tjänst

ARN 2018-05543Rätt till ersättning för abonnemangskostnader för en tjänst som inte kunnat nyttjas när operatören varit försumlig i samband med flytt

ARN 2018-05453 - Ångerrätt för abonnemang om streamingtjänst

ARN 2018-05170Inget betalningsansvar när operatören inte kunde styrka avtal

 ARN 2018-04715Konsumenten hade inte rätt att häva avtalet på grund av ändring av avtalsvillkoren till följd av dataskyddsförordningen (GDPR)

ARN 2018-04121 - Play-tjänst fungerade inte på surfplatta

ARN 2018-03657Fri roaming inom EU omfattar inte samtal till land utanför EU 

ARN 2018-03330Operatören hade inte rätt till startavgift och månadsavgift vid utövande av ånger

ARN 2018-02815Ingen ersättning för merkostnader för mobilt bredband vid avbrott på fast bredband

ARN 2018-02365Ej rätt till återbetalning av innestående pott 

ARN 2018-01398 - Oskäligt lång bindningstid för telefoniabonnemang

ARN 2018-01274Ingen rätt till ersättning för inkassokostnader när operatören skickat fakturor till fel adress

ARN 2018-00760 - Betalning av slutfaktura innebär inte att ångerrätten avtalas bort  

ARN 2018-00593Fel på operatörens e-posttjänst gav inte rätt till ersättning 

ARN 2018-00054 - Betalningsskyldig för flera tusen sms som skickats under några dagar

ARN 2018-00028 - Betalningsskyldig för bindningstid vid flytt till ny adress dit operatören inte kunde leverera

 

2017

ARN 2017-13281 - Avtal om tv-abonnemang med tillhörande box bedömdes som avtal om tjänst

ARN 2017-12973 - Abonnent ansvarig när minderårig låst upp utlandsspärr för surf

ARN 2017-12444 - Prisinformation om fria samtal och sms inom EU var tillräckligt tydlig

ARN 2017-10514 Konsumenten betalningsskyldig vid uppkoppling mot satellit 

ARN 2017-11206 - Operatören ska informera om att felet är avhjälpt

ARN 2017-10037Höjning av pris bevisat genom orderbekräftelse  

ARN 2017-09797 - Inspelade muntliga löften från säljare ansågs som del av avtalet

ARN 2017-09793 - Operatören står risken för meddelande om ånger

ARN 2017-08961Konsumenten kunde inte bevisa muntligt löfte om att trådlös anslutning skulle fungera

ARN 2017- 08509 - Uppsägning utan uppsägningstid är skäligt

ARN 2017-07994Rätt till prisavdrag från tiden för felanmälan enligt avtalsvillkoren 

ARN 2017-07519Konsumenten fick inte rätt till ersättning för kostnader för tekniker eftersom han inte gett operatören möjlighet att avhjälpa felet 

ARN 2017-07318 – Operatören har bevisbördan för att extra surf beställts via webben

ARN 2017-07028Operatören bunden av orderbekräftelse

ARN 2017-06349 – Så kallade företagsavtal i strid med tro och heder 

ARN 2017-06274 - Bostadsrättsföreningen var avtalspart

ARN 2017-06273 – Konsumenten kunde inte visa att samtal till utlandet inte besvarats

ARN 2017-06153Ingen rätt till skadestånd när operatören inte varit vårdslös

ARN 2017-06142 – Problem med bredband inte att se som fel på tjänsten

ARN 2017-05793Konsumenten kunde inte bevisa att det avtalats om att datatrafik som inte förbrukats ska sparas till nästa månad

ARN 2017-05428 - Abonnent ansvarig för beställning av extra mobilsurf av minderårig

ARN 2017-04679Bindningstid bevisad genom orderbekräftelse 

ARN 2017-04632Avhjälpning av fel inom 10 arbetsdagar – ej oskäligt avtalsvillkor

ARN 2017-04283 – Företagsavtal var ogiltigt på grund av att det inte fanns någon vilja från konsumentens sida att teckna företagsavtal

ARN 2017-04036Bindningstid bevisad genom orderbekräftelse

ARN 2017-03702 - Ångerrätt när företagsavtal ingås med privatperson via elektronisk signering

ARN 2017-03778 - Bindningstid bevisad genom orderbekräftelse

ARN 2017-03363 - Ingånget avtal gäller även om konsumenten inte använder tjänsten

ARN 2017-03150 - Kanalförändring i kostnadsfri playtjänst ansågs inte vara väsentlig 

ARN 2017-03237 - Det skriftliga avtalet gällde när konsumenten inte kunde bevisa muntliga löften

ARN 2017-02093 - Ångerrätt när företagsavtal ingås med privatperson

ARN 2017-01123 - Ingen rätt till ersättning för tekniker när operatören inte fått felavhjälpa

ARN 2017-00868 - Häva paketköp när fel på ena tjänsten ej avhjälpts

ARN 2017-00537 - Ej rätt till skadestånd vid avbrott

 

2016

ARN 2016-12356 - Betalningsskyldig för bindningstid vid flytt till adress där tjänsten inte kan levereras 

ARN 2016-11868 - Konsumenten är skyldig att meddela operatören att telefonnumret ska flyttas till en annan operatör vid uppsägning

ARN 2016-11790 - Operatör fick neka avtal trots beställningsbekräftelse

ARN 2016-09673 - Ingen ersättning för personligt lidande (ideellt skadestånd

ARN 2016-08944 – Ångerrätt när företagsavtal ingås med privatperson

ARN 2016-08890 - Oskäligt lång bindningstid för tv-avtal

ARN 2016-08545 - Ingen rätt att ta betalt utan att kunna visa giltigt avtal

ARN 2016-08507 - Abonnent ansvarig för beställning av extra mobilsurf

ARN 2016-08467- Operatören saknade rätt till ersättning vid förlängd ångerrätt

ARN 2016-07206 – Ogiltigt avtal och betalningskrav då ingen giltig fullmakt finns

ARN 2016-07176 - Operatören hade inte rätt att ta ut fakturaavgift som inte framgått av det muntliga avtalet

ARN 2016-06927 - Ogiltigt avtal vid felaktig information om ångerrätt 

ARN 2016-05430 - Konsumenten är betalningsskyldig för datatrafik trots invändning om att telefonen varit i flygplansläge

ARN 2016-04048Betalning av två fakturor räckte inte för avtal 

ARN 2016-03856Konsumenten kunde inte visa att barnfilmer skulle ingå i avtalet

ARN 2016-03548 – Inspelningsbar box en del av tjänsten 

ARN 2016-03461 Låg hastighet inte skäl att få avbryta avtal om mobilt bredband 

ARN 2016-03121Avtal inte bevisat när bara delar av säljsamtal spelats in

ARN 2016-03015 - Rätt att ta betalt för abonnemang i efterhand

ARN 2016-03103Operatör kunde inte visa avtal som gav rätt att ta betalt för tjänst som inte använts 

ARN 2016-02250Förlängd ångerfrist vid bristfällig information om ångerrätt

ARN 2016-02189Konsumenten inte skyldig att betala för tjänst som ångrats 

ARN 2016-02098 - Muntliga löften om trådlösa tjänster kunde inte bevisas

ARN 2016-01153 - Fakturaavgift kan tas ut även vid betalning via autogiro

ARN 2016-00453 - Tvist om operatörens rätt till ersättning vid utövad ångerrätt 

ARN 2016-00125Inget avtal när tydlig accept saknas 

 

2015

ARN 2015-11408 - Inget avtal när tydlig accept saknas

ARN 2015-11130 - Bindningstid bevisad genom orderbekräftelse

ARN 2015-11102 – Konsumenten kunde inte visa att uppsägning gjorts

ARN 2015-10908  – Avtal inte bevisat när bara delar av säljsamtal spelats in

ARN 2015-10734Konsumenten måste själv avsluta tidigare abonnemang

ARN 2015-09169 - Transkribering och bekräftelse utgör ej bevis för avtal

ARN 2015-07895 - Orderbekräftelse inte bevis om avtalad bindningstid

ARN 2015-07796 - Rätt till hävning av avtal när telefonjack saknas

ARN 2015-07193  - Inget giltigt avtal när det är uppenbart att fullmakt saknas

ARN 2015-07167 - Avtal med bindningstid gäller även om konsumenten inte använder tjänsten

ARN 2015-06915 - Betalningsansvar trots påstått intrång i router

ARN 2015-06700 - Betalningsskyldig för utlandssurf

ARN 2015-06603 - Ångerfrist räknas från att konsumenten får korrekt information om ångerrätten

ARN 2015-04558 - Ångerrätten gäller även om tjänsten har använts

ARN 2015-04303 - Operatören inte skyldig att installera teleledning

ARN 2015-03862 – Lurad att byta operatör gav rätt till hävning av avtal och ersättning

ARN 2015-03621 – Ogiltigt avtal om det inte finns en gemensam partsavsikt

ARN 2015-03612 – Operatören ansågs vara ansvarig för fel som berodde på underleverantör

ARN 2015-03463 – Operatören skyldig att ersätta konsumenten för extern tekniker

ARN 2015-03191 - Otydlig prisgaranti  gav konsumenten rätt till ersättning

ARN 2015-03188 – Låg bredbandshastighet under en längre tid

ARN 2015-02915 – Ångerrätt trots vissa uppgifter om enskild firma

ARN 2015-02905 – Operatören kunde inte visa att muntligt avtal hade ingåtts

ARN 2015-02238 - Rätt att ångra avtal vid öppnad förpackning

ARN 2015-00176 - Bindningstid vid flytt till ny adress

 

2014

ARN 2014-11422 - Bindningstidens längd, oskäligt villkor

ARN 2014-10452Samtycke till avtal då konsumenten medverkat i bakgrunden av samtalet

ARN 2014-11033 - Förlängd ångerfrist vid bristfällig information om ångerrätt

ARN 2014-10953 – Operatören ska kunna visa att företagsabonnemang ingåtts

ARN 2014-09437 – Osannolikt att konsument godkänt avtalsförlängning

ARN 2014-09174 – Konsumenten ska kunna bevisa muntliga löften

ARN 2014-09029 – Låg hastighet på grund av dålig täckning är inte ett fel i tjänsten

ARN 2014-08435 – Bestämmelser om ersättning för merkostnader vid fel i tjänsten finns i lag

ARN 2014-06843 – Ångerrätt när konsument lockats in i butik

ARN 2014-06820 - Operatören har bevisbördan för att avtal ingåtts som företagare

ARN 2014-06330 – Ingen ångerrätt vid köp i försäljningsstånd i köpcentrum

ARN 2014-06262Avtal om bredbandsabonnemang tillsammans med modem bedömdes som avtal om tjänst

ARN 2014-06167 – Ångerrätt när konsument tecknat avtal på marknad

ARN 2014-05668 – Avtalet ogiltigt när konsumenten inte förstått vad avtalet gäller

ARN 2014-05192 – Konsumenten måste bevisa muntliga löften

ARN 2014-04939 – Konsumenten behövde inte betala när operatören låtit bli att göra kreditprövning

ARN 2014-04603 – Dålig täckning inte skäl att häva avtal eller att få ersättning

ARN 2014-04404 - Underlåtenhet att göra kreditprövning kan ge betalningsfrihet

ARN 2014-03076 – Tre veckor ansågs vara skälig leveranstid för bredband

ARN 2014-02867 – Prisavdrag vid fel i tjänsten

ARN 2014-02718 – Förlängd tid att ångra sig vid bristfällig information

ARN 2014-02399 – Operatören är skyldig att informera tydligt om förlängd bindningstid

ARN 2014-01507 – Inget avtal utan giltig fullmakt 

 

2013

ARN 2013-10300 – Rätt att avsluta nummer vid avstängning  

ARN 2013-10025 – Bevisbörda

ARN 2013-10015 - Öppet köp kan gälla när förpackning öppnas i butik

ARN 2013-09938 – Rätt till ersättning om operatören gjort sig skyldig till fel i tjänsten

ARN 2013-09935 – Krav på tydliga avtal

ARN 2013-09705 – Ersättning om operatören gjort sig skyldig till fel i tjänsten

ARN 2013-09600 - Ersättning vid avtalsbrott

ARN 2013-09544 – Muntliga löften måste kunna bevisas

ARN 2013-09474 – Konsumenten har bevisbörda för att tjänst är felaktig 

ARN 2013-09419 - Öppet köp av mobiltelefon med tillhörande abonnemang

ARN 2013-08602 - Avtal kan anses accepterat om konsumenten klagar för sent

ARN 2013-06819 - Avtalat pris gäller om inget annat anges i avtalet

ARN 2013-06782 - Konsumenten ville inte bidra till felsökning och kunde därför inte visa att låg bredbandshastighet var ett fel i tjänsten

ARN 2013-06612 – Konsumenten är betalningsskyldig under uppsägningstiden även om tjänsten inte kan användas

ARN 2013-06019 - Ångerrätt för mobil som köpts över internet men hämtats i butik

ARN 2013-05642 - Samtal till utlandet ingick inte i månadskostnaden

ARN 2013-05473 – Avtalat pris gäller

ARN 2013-02102 – Operatören ansågs inte bunden av en felskrivning 

ARN 2013-01192 – Öppet köp av mobiltelefon med tillhörande abonnemang

ARN 2013-00490 - Uppsägning kan meddelas via e-post

ARN 2013-00125 – Dålig täckning var inte ett skäl för hävning

 

2012

MD 2012:4 - Fråga om vilseledande och otillbörlig marknadsföring vid kombinationserbjudanden rörande mobiltelefoni

ARN 2012-11425 Inget giltigt avtal vid felaktig uppgift om fullmakt

ARN 2012-11111 – Operatören kunde inte visa att konsumenten var betalningsskyldig för telefonen vid hävning av avtal

ARN 2012-09882 – Konsumenten måste kunna bevisa att löften givits av säljaren

ARN 2012-09486 - E-post från operatören bevisar avtalets innehåll

ARN 2012-09475 -Villkor om automatisk förlängning av avtal och tolv månaders uppsägningstid ansågs otillåtna

ARN 2012-07470 – Operatören kunde inte visa att muntligt avtal hade ingåtts

ARN 2012-03926 – Välkomstbrev och samtalsmanus inte tillräckliga bevis för att avtal ingåtts

ARN 2012-03820 – Saldotak för mobiltelefoni under utlandsresa

ARN 2012-03805 - Meddelande om ånger kan skickas via e-post

ARN 2012-03621 - Konsumenten kunde ej visa fel på tjänsten

ARN 2012-03495 - Om säljarens löften och oskäliga villkor

ARN 2012-03437 - Ångerrätt kan gälla för abonnemang som säljs som företagsabonnemang

ARN 2012-02649 - Operatören gjorde en ogiltig uppsägning av abonnemang och avtal om mobilt bredband med ”fri surf”

ARN 2012-02639 – Abonnent ansvarig för samtal som ringts med stulen mobiltelefon

ARN 2012-02520 -Ångerrätt kan gälla för abonnemang som säljs som företagsabonnemang

ARN 2012-02418 - Rätt att ta betalt för samtal i efterhand

ARN 2012-01754 - Fel på modemet kan medföra ansvar för fel på tjänsten

ARN 2012-01741 - Köp av mobiltelefon med tillhörande abonnemang – två separata avtal

ARN 2012-01334 - Ångerrätt kan gälla för abonnemang som säljs som företagsabonnemang

ARN 2012-00940 - Begränsning av överföringshastighet vid ”fri surf”

 

2011

MD 2011:26 - Inte oskäligt villkor att operatören får stänga av abonnemang vid obetald räkning för innehålls- och betalsamtalstjänster 

ARN 2011-7107 - Betalningsansvar för räkning i samband med obehörigt intrång

ARN 2011-4105 - Operatör inte bunden av marknadsföring om obegränsad surf

ARN 2011-2945 - Operatör bunden av avtal om obegränsad surf

ARN 2011-2203 och ARN 2011-2286 – Bristande kreditprövning innebär inte att avtal om abonnemang blir ogiltiga

ARN 2011-1161 - Operatör måste felsöka på plats för att kunna utesluta fel på tjänst

ARN 2011-0892 - Allmän uppgift om täckning innebär inte löfte om täckning på varje punkt

 

2010

MD 2010:14 - Uttryck såsom ”Fastpris” och ”Ring så mycket du orkar” ansågs vara vilseledande

ARN 2010-9815 - Bristfällig information om debitering för samtal i utlandet

ARN 2010-9307 - Låg bredbandshastighet ger rätt att välja hävning eller nedgradering

ARN 2010-8757 – Ändring i programutbud var inte ett fel i tjänsten

ARN 2010-8694 - Konsumenten måste bidra till felavhjälpning för att få häva

ARN 2010-7274 - Att inte hämta ut paket efter beställning utgör ej giltig ånger

ARN 2010-3924 - Operatörens skadeståndsansvar vid vållande av skada

ARN 2010-2941 - Missat aktieköp inte skadeståndsgrundande

ARN 2010-0285 - Muntligt löfte om prisuppgifter kunde inte bevisas

ARN 2010-1950 - Konsumenten har bevisbördan för muntliga löften vid skriftliga avtal

ARN 2010-1308 - Operatören har bevisbördan för att tjänsten använts

ARN 2010-0060 - Muntlig uppsägning via telefon kunde inte bevisas

 

2009

MD 2009:35 - Villkor om prishöjningar oskäliga mot konsument

MD 2009:30 – Inte oskäligt med automatisk förlängning av tidsbegränsade avtal

ARN 2009-9769 - Operatörsbyte är att likställa med en uppsägning

ARN 2009-9184 - Betalningsansvar vid omedveten mobilsurf i utlandet

ARN 2009-9141 - Fråga om skadestånd när fakturor skickats till fel adress

ARN 2009-8150 - Inte oskäligt villkor att operatören får stänga av abonnemang i vissa fall 

ARN 2009-6488 - Betalningsansvar för spärrat abonnemang

ARN 2009-5874 - Bristfällig ljudfil ej tillräcklig bevisning för bindande avtal

ARN 2009-5575 - Betalningsansvar vid omedveten mobilsurf inom Sverige

ARN 2009-5479 - Betalningsansvar vid misslyckad uppkoppling till kostnadsfritt trådlöst nätverk

ARN 2009-4366 - Ersättning för teknikerbesök när operatör inte reagerat

ARN 2009-3977 - Operatör kunde inte styrka att bindningstid avtalats

ARN 2009-0885 - Operatören behövde inte leverera viss kanal, men konsumenten fick ändå häva

 

2008

ARN 2008-9151 - Trasig mobil, rätt att häva telefon men inte abonnemang

ARN 2008-5460 - Bindningstid inte oskälig när tjänsten inte kan nyttjas

ARN 2008-3032 - Trasig mobil, ingen ersättning för abonnemang som nyttjas

ARN 2008-2710 - Bevisbörda om avtalat pris vid skriftligt avtal

ARN 2008-2625 - Bredbandstjänst fungerar inte med gammal dator

ARN 2008-2381 - SIM-kort för telefoni använt för mobilt bredband

ARN 2008-1542 - Mobil bredbandsuppkoppling vid landsgräns  

ARN 2008-1495 - Hastighet mobilt bredband, inte rätt till takantenn

ARN 2008-1488 - Missvisande information om rabatt på webbplats

ARN 2008-0733 - Bindningstid inte oskälig när tjänsten inte kan nyttjas

ARN 2008-0405 - Trasig mobil, rätt att häva telefon och abonnemang 

 

2007

ARN 2007-8795 - Avstängning trots reklamation av fel på räkning

ARN 2007-8330 - Orderbekräftelse bindande, ersättning för täckningsköp

ARN 2007-6964 - Rätt att avbeställa tjänst innan leverans

ARN 2007-5015 - Återförsäljare och operatör solidariskt ansvariga vid fel på tjänst

ARN 2007-2838 – Icke avtalsenligt kanalinnehåll gav rätt till prisavdrag

ARN 2007-2543 - Förlängning av abonnemang med bindningstid

ARN 2007-1364 - Rätt till återbetalning av felaktigt inbetalda avgifter

ARN 2007-0518 - Skadeståndsanspråk inte kopplat till ekonomisk skada

ARN 2007-0514 – Förändring av programinnehållet i en kanal gav rätt till hävning av avtalet

 

2006

ARN 2006-3477 - Bindningstid för dödsbo inte oskälig 

 

2005

MD 2005:34 - Förutsättningar för uppsägning

MD 2005:23 - Krav på skriftlighet

MD 2005:10 - Begränsning av skadeståndsansvar

ARN 2005-6353 - Mobiltäckning, ingen utfästelse från säljaren

ARN 2005-6161 - Mobiltäckning, särskild utfästelse av säljaren

 

2004

MD 2004:22 - Ändring av avtalsvillkor under bindningstiden

 

2002

MD 2002:23 - Begränsning av rätten att framställa anspråk

 

2001

ARN 2001-2785 - Samtalspotter, uppsägning, inte oskäligt avtalsvillkor

 

2000

MD 2000:24 - Samtalspotter, uppsägning, oskäligt avtalsvillkor