God sed

Telekområdgivarna har tillsammans med de operatörer som är med och finansierar Telekområdgivarna tagit fram uppföranderegler för telekommarknaden. Det finns även uppföranderegler eller "code of conduct" från andra organisationer om marknadsföring och försäljning som du hittar längst ner på sidan.

Uppföranderegler

Uppförandereglerna tillämpas när en operatör som är med i Telekområdgivarna ingår avtal, eller har ingått avtal, med konsumenter för tjänsterna tv, telefoni och bredband. Reglerna gäller inte vid försäljning av innehållstjänster.

Branschetiska regler för telemarketing till konsumenter

Swedma är en branschorganisation som arbetar med frågor som är viktiga för direktmarknadsföring. Kontakta (tidigare Sveriges CallCenter Förening, SCCF) är en branschförening för företag som arbetar med telemarketing och callcenterverksamhet. De har tillsammans tagit fram branschetiska regler för telemarketing till konsumenter och ansvarar för att dessa följs. Reglerna finns på respektive webbplats. Enligt reglerna ska bland annat:

 

 • Tysta samtal undvikas så långt som möjligt, det vill säga när företaget ringer upp utan att någon säljare är tillgänglig hos den som ringer upp
 • Konsumenten kunna se det nummer som ringer upp på en nummerpresentatör, vilket innebär att telemarketingsamtal inte får ringas från skyddade eller dolda nummer
 • Samtal som innehåller information om erbjudandet och att konsumenten tackat ja till att ta emot detta skriftligt innan signering ska spelas in. I de fall skriftlighetskravet inte gäller ska även den del av samtal som innehåller konsumentens accept av avtalet spelas in.
 • Marknadsföraren på begäran, ersätta kostnaden för eventuell spårning av samtal
 • Reglerna för NIX-Telefon följas
 • Marknadsföraren vara tydlig om vilket företag eller uppdragsgivare som den ringer för
 • Marknadsföraren ange i vilket syfte samtalet rings
 • Marknadsföraren respektera om en konsument vill avsluta samtalet
 • Marknadsföraren göra klart för konsumenten vilka konsekvenser samtalet ger på ett sådant sätt att konsumenten förstår det när samtalet avslutas.

Det finns även bestämmelser för registrering av personuppgifter, hantering av köpta adresser och muntlig avtalsbindning.

NIX-Telefon

NIX-Telefon har två syften:

 1. Att göra det möjligt för privatpersoner att på ett enkelt sätt informera försäljare och marknadsförare om att de inte önskar telefonsamtal i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte
 2. Att näringslivet ska ha tillgång till ett centralt register över privatpersoner som anmält att de inte önskar bli kontaktade per telefon i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte.

NIX-Telefon är ett utmärkt exempel på hur en branschnorm kan bli ett rättesnöre för alla aktörer på marknaden. Enligt Marknadsföringslagen är en marknadsförare skyldig – med vissa undantag – att kontrollera om en privatpersons telefonnummer finns i NIX-Telefon innan samtal i försäljnings-, marknadsförings- eller insamlingssyfte rings till denne. Även Internationella Handelskammarens regler kräver att marknadsförare och andra respekterar konsumenters önskan att inte utsättas för viss typ av direktmarknadsföring, t ex telefonförsäljning, genom att använda befintliga preferenssystem (som NIX-Telefon) eller egna interna spärrlistor. NIX-Telefon administreras av en särskild förening som under SWEDMAs ledning bildats av ytterligare nio branschorganisationer.

Tidigare har NIX-Telefon endast gällt för privatpersoner som uttryckt att de inte önskar bli kontaktad per telefon i marknadsförings-, försäljnings- eller insamlingssyfte. Från och med 2015 omfattar NIX även enskilda näringsidkare utan aktiv näringsverksamhet, eftersom de går att jämställa med konsumenter. Oseriösa aktörer har medvetet agerat bedrägligt mot denna grupp, som till exempel kan vara äldre människors om äger skogsfastigheter, genom att kontakta dem i egenskap av konsumenter, men sluta avtal med företaget. Detta bland annat eftersom företag saknar ångerrätt. Utöver det ska företag nu kontrollera sina ringlistor mot NIX varannan månad, istället för varje kvartal som tidigare. (Källa http://nixtelefon.org/om-nix-telefon/)

Om du har "nixat" ditt telefonnummer och anser att du har blivit uppringd i strid mot dessa regler kan du anmäla företaget i fråga till Konsumentverket för tillsyn.

Branschetiska regler för telemarketing mellan företag

Svensk Handel, Kontakta (tidigare Sveriges CallCenterförening, SCCF) och Swedma har även tagit fram en branschöverenskommelse avseende god sed vid telefonförsäljning mellan näringsidkare. Enligt denna har företagare ångerrätt i sju arbetsdagar.