Adresslista

Här kan du hitta kontaktuppgifter och länkar till företag, myndigheter och organisationer som verkar inom området. Om vi inte kan hjälpa dig med ditt problem kan du kanske få reda på vart du kan vända dig istället.

Leverantörer av betalteletjänster

Här kan du hitta kontaktuppgifter till ett antal tjänsteleverantörer på den svenska marknaden. Försök gärna att själv kontakta det företag som debiterat dig, innan du gör en anmälan till ERB. Om du tycker att något företag saknas på listan får du gärna kontakta oss.

Boku

Telefon: 08-525 006 77

E-post: support@boku.com

Hemsida: www.boku.com

Cellsynt

Telefon: 08-525 09 700

E-post: support@cellsynt.com

Hemsida: www.cellsynt.com

DaoPay och DaoTec

Telefon: 08-505 222 85

E-post: support@daopay.com

Hemsida: www.daopay.com

Dimoco

Telefon: 0200-753411

E-post: consumerservice@dimoco.eu

Hemsida: www.dimoco.eu/

Fortumo

Telefon: 08-505 222 25

E-post: gwsupport@fortumo.com

Hemsida: www.fortumo.com

Gameloft

Telefon: 020-889 859

E-post: http://support.gameloft.com

Hemsida: www.gameloft.com

Hipay (tidigare Allopass)

Telefon: 020-796 700

E-post: helpdeskse@netsize.com

Hemsida: www.hipay.com/en/

LINK Mobility

Telefon: 0770-870 800

E-post: support.sweden@linkmobility.com

Hemsida: www.linkmobility.com/sv

MindMatics

Telefon: 08-505 229 90

E-post: support@weservice.se

Hemsida: www.mindmatics.com/en/

Mobiplus

Telefon: 031-360 80 89

E-post: support@mobiplus.se

Hemsida: www.mobiplus.se

MOSMS

Telefon: 08-669 33 00

E-post: support@mosms.se

Hemsida: www.mosms.com/se/

NTH Mobile

Telefon: 08-505 222 25

E-post: info.se@ccsupport.biz

Hemsida: www.nth-mobile.com/

PayPal mobila betalningar (tidigare Zong)

Telefon: 010-199 26 94

E-post: cp.support.se@paypal.com

Hemsida: https://www.paypal.com/se/home

TxtNation

Telefon:  020-110382 

E-post: help@pfi.me

Hemsida: https://www.messagecloud.co

Unicorn

Telefon: 08-440 41 00

E-post: info@unicorn.se

Hemsida: www.unicorn.se

Teleoperatörer

Telia

Telefon: 90 200

www.telia.se

Tele2

Telefon: 0772-25 25 25

www.tele2.se

Telenor

Telefon: 020-222 222

www.telenor.se

Tre

0771-735 300

www.tre.se

Myndigheter, konsumentrådgivning och branschorgan

Frågor som rör teleoperatörernas verksamhet kan du hitta information på sidan om tjänster

Branschorganisationen MORGAN är en sammanslutning av företag verksamma inom den svenska mobila tjänstesektorn. MORGAN har tagit fram regler i form av en Code of Conduct för mobila tjänster. Läs mer om MORGAN och Code of Conduct

Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som utövar tillsyn över teleoperatörernas verksamhet. 

Om du behöver hjälp med att bestrida en faktura från teleoperatören kan du kontakta Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå Konsument eller den lokala konsumentvägledningen i din kommun. 

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan pröva vissa tvister mellan konsumenter och företag. Här kan du läsa mer om vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ARN ska kunna pröva en tvist.

Andra organ som arbetar med självreglering inom marknadsrätt

Internationella Handelskammarens Nationalkommitté (ICC)

ICC är näringslivets världsorganisation och verkar för att främja ekonomisk frihet samt fri handel och konkurrens. Organisations medlemmar är företag och näringslivsorganisationer från hela världen. ICC har tagit fram en omfattande och betydelsefull självreglering inom reklam och marknadsföring och löser även kommersiella tvister genom medling och skiljedom.

Etiska nämnden för direktmarknadsföring (Nix-nämnden)

Nix-nämnden (tidigare DM-nämnden) prövar ärenden som rör tillämpningen av god marknadsetik. Nämnden avger också yttranden, håller överläggningar med myndigheter samt lämnar information i frågor som rör direktmarknadsföring. Till DM-nämnden kan du exempelvis anmäla om du blivit uppringd som privatperson av en försäljare trots att du anmält dig till NIX-registret.

Reklamombudsmannen (RO)

Reklamombudsmannen är näringslivets självreglering och ger konsumenter, företag och organisationer möjlighet att få reklam prövad enligt ICC:s regler för reklam och marknadsföring. Till RO kan du exempelvis anmäla reklam som du anser är diskriminerande.

SWEDMA

Har du problem med telefonförsäljare, eller får du direktreklam till mobilen? Det är inte frågor som Telekområdgivarna hanterar, men du kan kontakta branschorganet SWEDMA, som tagit fram etiska regler för direktmarknadsföring.

Övriga etiska nämnder

Självreglering av marknadsföring finns också inom en rad olika specifika områden. Nedan är länkar till några av de övriga nämnder som finns.

Alkoholgranskningsmannen (granskar alkoholreklam)

Etiska rådet för Marknadsundersökningar

Etiska nämnden för fondmarknadsföring

Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation

Sveriges Begravningsbyråers Förbunds Reklamationsnämnd

SPER – spelbranschens etiska råd