Bedragare låtsas ringa från Telekområdgivarna

Vi har fått information om att bedragare ringer och säger sig vara från Telekområdgivarna. Vi ser mycket allvarligt på detta och det är polisanmält.

  • Telekområdgivarna ringer aldrig upp någon som inte själv först har kontaktat oss.
  • Vår hjälp och rådgivning är alltid gratis.
  • Vi säljer ingenting och hanterar inga betalningar.
  • Vi ingår aldrig avtal med någon.
  • Numret kan t o m se ut att vara vårt, men be i så fall alltid att få kontrollringa tillbaka, då hamnar du hos oss.
  • Har du inget ärende hos oss, ringer vi ALDRIG upp!

Bedragarna säger att de företräder Telekområdgivarna och att de ska ”hjälpa till” att lösa telekomproblem. Det kan till exempel handla om att bedragarna säger att abonnemang startats i ditt namn och att du kan få hjälp med detta. De kan försöka lura dig att flytta pengar mellan olika konton, ta lån eller betala en faktura. Det har ibland handlat om hundratusentals kronor. Vi har sett falska fakturor som ser ut att komma från Telekområdgivarna och har vår logotyp.

Vi vill varna för att ingå avtal, betala fakturor, flytta pengar eller ha någon som helst kontakt med dessa bedragare. Logga aldrig in med BankID på någon annans begäran om du inte är helt säker på vem motparten är. Telekområdgivarna ber dig aldrig att göra något med ditt BankID, att lämna ut kontouppgifter eller liknande.

Om du misstänker att du blivit kontaktad av dessa bedragare, vill vi gärna att du hör av dig till oss via webb eller telefon.

Vi rekommenderar också att du gör en polisanmälan och i vissa fall kan du behöva kontakta din bank om du lämnat ut uppgifter, gjort betalningar/överföringar eller godkänt något med ditt BankID.

På vår webbsida ”Om oss” beskriver vi mer om vår verksamhet. Om du har bankrelaterade frågor kan du även kontakta Konsumenternas Bank- och finansbyrå.