F. Särskilda regler för internet m m

Användning av betalteletjänst vid förmedling av tjänster över internet eller andra visuella medier

1. Betalteletjänst får inte användas för att förmedla, direkt eller indirekt, interaktiva eller i övrigt direktsända bild- och/eller ljudupptagningar om syftet med upptagningen kan antas vara att bereda kunden sexuell stimulans.

2. Innan uppringning till ett betalteletjänstnummer sker måste kunden först informeras om vilket telefonnummer som rings upp och vilken samtalskostnad som gäller, samt dessutom uttryckligen acceptera att uppringning sker. När kund är uppkopplad mot en betalteletjänst skall uppgift om taxa vara permanent synlig på skärmen under hela uppkopplingstiden.

Det program som används för uppkoppling till betalteletjänst måste vara konstruerat så att det inte är möjligt för kund att fortsätta till andra sajter på internet utan att först bli nedkopplad och därefter ansluta sig via sin vanliga internet-server. De program som används för uppkoppling till betalteletjänst får inte vara konstruerade så att de installeras permanent i kundens dator.