Personuppgifter

Telekområdgivarna registrerar personuppgifter för att kunna ta och hålla kontakt med dig för att kunna hjälpa dig med din fråga eller klagomål.

Information om behandling av personuppgifter

Vem är ansvarig för mina personuppgifter?

Telekområdgivarna (organisationsnummer 556699-9339) är personuppgiftsansvarig för den insamling och behandling av personuppgifter som sker på denna webbplats och i övrig rådgivning. Information om hur du kontaktar oss finns under "Anmälan" ovan. 

Telekområdgivarna ansvarar för att behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med gällande lag (Dataskyddsförordningen, GDPR) Nedan anges när, hur och i vilket syfte dina personuppgifter kommer att registreras och behandlas av Telekområdgivarna.

Varför behövs mina personuppgifter?

Telekområdgivarna registrerar de personuppgifter som du lämnar in till oss och ändamålet med behandlingen är huvudsakligen att ta och hålla kontakt med dig som söker råd för att kunna bistå dig med rådgivning och handlägga ärendet.

Hur hanteras dina personuppgifter?

I de flesta fall så är det endast anställd personal hos Telekområdgivarna som har tillgång till dina personuppgifter. I vissa fall kan Telekområdgivarna kontakta t.ex. en operatör, myndighet eller konsumentrådgivare för att försöka lösa ditt ärende och kan då behöva lämna över ärendet med dina personuppgifter till dessa.

För att förbättra marknaden för vi statistik över de klagomål vi får. Den statistik vi redovisar innehåller inga personuppgifter.

Personuppgifter gallras bort automatiskt ett år efter din senaste kontakt med oss i ärendet.

Utöver detta förbinder sig Telekområdgivarna att inte överföra personuppgifter till annan part.

Vilka personuppgifter registreras?

Vi registrerar de uppgifter som du lämnar in till oss. Normalt sett behöver vi namn, adress, telefonnummer och e-postadress. I vissa fall kan vi även behöva kundnummer eller motsvarande.

Om du kontaktar oss för någon annans räkning så behöver vi fullmakt från kunden för att hantera dennes personuppgifter.

Har jag rätt att vara anonym?

Ja. Telekområdgivarna kan ge råd även till dig som vill vara anonym.

Kan jag få reda på vilka personuppgifter ni behandlar och kan jag rätta, radera eller flytta dem?

Om du vill veta vilka personuppgifter vi har registrerat om dig kan du skicka en skriftlig och av dig undertecknad begäran om det till Telekområdgivarna på Telekområdgivarna, Wallingatan 44A, 11124 Stockholm.

Till samma adress kan du begära rättelse av felaktig, ofullständig eller missvisande uppgift samt flytt och radering av dina uppgifter. Automatisk radering av dina uppgifter sker ett år efter din senaste kontakt med oss.