Bredbandskartan

Post- och telestyrelsen har bra hjälp för dig som vill veta om du kan få bredband. Det finns en tjänst som kallas Bredbandskartan där du skriver in ditt postnummer och  får svar direkt på hur det ser ut just för dig.

Om du bor i en enskild fastighet

Ta reda på om det finns bredband i ditt område, till exempel med hjälp av Post- och telestyrelsens tjänst Bredbandskartan.

  • Ta reda på om det går att ansluta din fastighet. Det gör du genom att kontakta nätägaren eller tjänsteleverantören
  • Kontakta kommunen om du fortfarande inte har hittat någon som erbjuder bredband till din fastighet.
  • Bygg ett lokalt bredbandsnät, även kallat byanät.

För boende i flerfamiljshus

Om du bor i ett flerfamiljshus och inte har bredband finns flera möjligheter. De tre vanligaste teknikerna för fast bredband är

  • via telefonnätet (xDSL)
  • via fiber
  • via din leverantör av kabel-tv.

Fråga din hyresvärd eller bostadsrättsförening vilka möjligheter som finns i ditt hus. De kan också påverka så att du får bredband i din lägenhet om det inte finns i dag.

En annan möjlighet är mobilt bredband

Bostadsrättsförening eller hyresvärd?

Sök på Bredbandskartan för att se vilka som levererar bredband till ditt område. Kontakta en eller flera av de leverantörer som redan finns i området för att få reda på vad de kan erbjuda. I de flesta tätorter finns många som erbjuder bredband, men i glesbygden är förutsättningarna ibland mer begränsade. 

Du kan också kontakta en branschorganisation, till exempel Fastighetsägarna om du som fastighetsägare är medlem i en sådan, eller ta kontakt med din tekniska förvaltare för att få råd om att dra in bredband i fastigheten.