Hastighet

Vilken hastighet du behöver beror på hur du vill använda internet. Om du bara ska surfa och skicka e-post räcker det vanligen med de lägre hastigheterna som operatören erbjuder. Om du ska använda tjänster som kräver mycket kapacitet, exempelvis ladda ner musik och film, titta på webb-tv, lyssna på webb-radio och spela online-spel, kräver detta att du väljer en högre hastighet på ditt bredband. Om du har flera datorer i hushållet som samtidigt kommer att vara uppkopplade rekommenderas också en högre hastighet.

 

Hastighet

För fast bredband ska avtalet innehålla en tydlig och begriplig förklaring av den lägsta, den normalt tillgängliga, den maximala respektive den marknadsförda nedladdnings- och uppladdningshastigheten.

För mobilt bredband ska avtalet innehålla en tydlig och begriplig förklaring av den uppskattade maximala och annonserade nedladdnings- och uppladdningshastigheten.

 

Intervallavtal

Om du har ett så kallat intervallavtal, till exempel 50-100 Mbit per sekund, är 100 maxhastigheten medan 50 är den lägsta garanterade hastigheten enligt avtalet. Om du får en lägre hastighet än 50 Mbit per sekund kan du ha rätt att kostnadsfritt byta ner dig till ett lägre intervall. Du kan också ha rätt att häva avtalet.

Avtalet säger "upp-till"

Om du har en avtalad ”upp till”-hastighet, exempelvis ”upp till” 100 Mbit per sekund, är det en maxhastighet som du kan få, inte en konstant hastighet. Hur låg hastigheten kan vara utan att tjänsten anses felaktig är inte fastställt.

Från och till din dator

Hastigheten från internet till din dator (nedladdning/nedströms) är normalt högre än hastigheten från din dator till internet (uppladdning/uppströms). Det gäller framförallt bredband via telefonjacket (ADSL) och via kabel-tv. Vid bredband via fiber är hastigheten normalt densamma i båda riktningar. Kontrollera vad som gäller med din operatör.

Viktigt om Wi-Fi för fast bredband

När du ingår avtal om fast bredbandsuppkoppling är det viktigt att känna till att den hastighet som avtalas normalt är den hastighet som du får om din dator är direkt ansluten med nätverkskabel. Om du väljer att använda en trådlös router och surfa via Wi-Fi kan din hastighet bli lägre än hastigheten enligt avtalet.

Faktorer som påverkar hastigheten

Din hastighet kan påverkas av många olika faktorer, nedan listan vi några exempel:

  • Täckning (gäller mobilt bredband)
  • Avståndet mellan ditt hem och telestationen (gäller för bredband via telefonjacket, ADSL)
  • Den fysiska miljön såsom väggars tjocklek och material (trådlös överföring)
  • Hur många som surfar samtidigt i området (därför kan du ha olika hastighet vid olika tider på dygnet vid samma plats)
  • Kapaciteten på din utrustning, exempelvis din router, dator, surfplatta eller mobil samt placeringen av denna
  • Installerad mjukvara (exempelvis brandvägg)
  • Annan utrustning som stör (exempelvis trasig kabel från modem till datorn eller andra datorer kopplade till samma nätverk)
  • Virus på din dator
  • Hur hårt belastad av trafik den webbplats som du besöker är

Vad kan du göra?

Mäta hastigheten

Om du vill mäta kapaciteten på din bredbandsanslutning kan du använda testverktyget Bredbandskollen. Testet drivs av IIS (tidigare .SE), Stiftelsen för Internetinfrastruktur.

Förbättra hastigheten själv

Om du anser att det mätresultat du får av din hastighet inte lever upp till den hastighet du borde ha utifrån ditt avtal eller löften inför avtalet, ska du i första hand se om det finns några åtgärder du kan vidta gällande din egen utrustning. Gå igenom den åtgärdsguide som finns på Bredbandskollen och mät sedan igen. 

  • Om du efter detta fortfarande anser att mätresultatet är dåligt bör du spara mätresultat från tre olika mättillfällen vid olika tider på dygnet, gärna fördelat på helg och vardag. Du bör sedan skicka ett klagomål till operatören.