Hastighet

Vilken hastighet du behöver beror på hur du vill använda internet. Om du bara ska surfa och skicka e-post räcker det vanligen med de lägre hastigheterna som operatören erbjuder. Om du ska använda tjänster som kräver mycket kapacitet, exempelvis ladda ner musik och film, titta på webb-tv, lyssna på webb-radio och spela online-spel, kräver detta att du väljer en högre hastighet på ditt bredband. Om du har flera datorer i hushållet som samtidigt kommer att vara uppkopplade rekommenderas också en högre hastighet.

 

Hastighet

För bredband ska avtalet innehålla information om normal överföringshastighet för att skicka och ta emot data. Avtalet bör innehålla information om hur den normala överföringshastigheten har beräknats. Operatörer som har åtagit sig att följa Telekområdgivarnas uppföranderegler ska ange information om normal överföringshastighet för att skicka och ta emot data i intervall. 

 

Intervallavtal

Om du har ett så kallat intervallavtal, exempelvis 12-24 Mbit per sekund är 24 maxhastigheten medan 12 är den lägsta garanterade hastigheten enligt avtalet. Om du får en lägre hastighet än 12 Mbit per sekund har du rätt att kostnadsfritt byta ner dig till ett lägre intervall. Du kan också ha rätt att häva avtalet.

Avtalet säger "upp-till"

Om du har en avtalad ”upp till”-hastighet, exempelvis ”upp till” 24 Mbit per sekund, är det en maxhastighet. Hur låg hastigheten kan vara utan att tjänsten anses felaktig är inte fastställt.

Från och till din dator

Hastigheten från internet till din dator (nedladdning/nedströms) är normalt högre än hastigheten från din dator till internet (uppladdning/uppströms). Det gäller framförallt bredband via telefonjacket (ADSL) och via kabel-tv. Vid bredband via fiber är hastigheten normalt densamma i båda riktningar. Kontrollera vad som gäller med din operatör.

  • Viktigt! Den maxhastighet som leverantören marknadsför och som står i ditt avtal är maximal hastighet som du kan få, inte en konstant hastighet.

Faktorer som påverkar hastigheten

De vanligaste faktorerna som påverkar din hastighet är:

  • Täckning (gäller mobilt bredband)
  • Avståndet mellan ditt hem och telestationen (gäller för bredband via telefonjacket, ADSL)
  • Annan utrustning som stör (exempelvis trådlös router, trasig kabel från modem till datorn eller andra datorer kopplade till samma nätverk)
  • Virus på din dator
  • Kapaciteten på din egen dator och installerad mjukvara (exempelvis brandvägg)
  • Hur många som surfar samtidigt i området (därför kan du ha olika hastighet vid olika tider på dygnet vid samma plats)
  • Hur hårt belastad trafiken är på den webbplats där du surfar

Vad kan du göra?

Mäta hastigheten

Om du vill mäta kapaciteten på din bredbandsanslutning kan du använda testverktyget Bredbandskollen. Testet drivs av IIS (tidigare .SE), Stiftelsen för Internetinfrastruktur.

Förbättra hastigheten själv

Om du anser att det mätresultat du får av din hastighet inte lever upp till den hastighet du borde ha utifrån ditt avtal eller löften inför avtalet, ska du i första hand se om det finns några åtgärder du kan vidta gällande din egen utrustning. Gå igenom den åtgärdsguide som finns på Bredbandskollen och mät sedan igen. 

  • Om du efter detta fortfarande anser att mätresultatet är dåligt bör du spara mätresultat från tre olika mättillfällen vid olika tider på dygnet, gärna fördelat på helg och vardag. Du bör sedan skicka ett klagomål till operatören.