Hastighet

Den hastighet som operatören marknadsför och som står i ditt avtal är en hastighet som du antagligen normalt inte kommer upp i. Det är flera olika faktorer som påverkar din hastighet.

Hastigheten på mobilt Internet varierar och via operatörens webbplats eller kundtjänst kan du ta reda på var hastigheten i normalfallet kommer att ligga på platser som du främst avser att använda tjänsten.

Det förekommer också att operatörer erbjuder en prova-på-period för att du ska ha möjlighet att undersöka hur tjänsten fungerar. Om du får en prova-på-period bör du se till att pröva tjänsten på alla de platser där det är viktigt för dig att den fungerar.

Faktorer som påverkar hastigheten
Det finns ett antal faktorer som påverkar hastigheten. Några exempel är:

 • Avståndet till basstationen
 • Täckningsområde
 • Om du är inomhus eller utomhus
 • Kapaciteten på din egen dator och installerad mjukvara
 • Hur många som surfar samtidigt i området (därför kan du ha olika hastighet vid olika tider på dygnet vid samma plats)
 • Hur hårt belastad trafiken är på den webbplats där du surfar
 • Om du befinner dig i ett område dit signalerna har svårt att nå (så kallad radioskugga)
 • Samtalstrafik (talsamtal) som har högre prioritet än datatrafik


Begränsningar
Om det finns begränsningar i ditt abonnemang kring hur stor datamängd du får ladda ned under en viss period ska operatören kunna visa att begränsningen har stöd i ert avtal. Det är dock inte ovanligt med skrivningar i avtal som innebär att överföringshastigheten sänks om du överstiger en viss mängd nedladdad data under en och samma månad. När en ny månad påbörjas återgår du till den ursprungliga hastigheten. Kontrollera om priset övergår till rörligt pris efter uppnådd datamängd.

Om du mest läser tidningar och skickar e-post så kan du normalt sett ha ett abonnemang där en mindre datamängd ingår. Om du däremot tittar på rörlig bild (exempelvis video och film), streamar musik eller lyssnar på radio via webben så krävs större datamängder och högre hastigheter.

Om du surfar mycket rekommenderar vi att du ingår ett fastprisavtal så att du kan ha kontroll på kostnaderna.

Hur stor datamängd du använder beror på vad du gör. Här är några exempel hämtade från testverktyget Bredbandskollen:

 • E-post motsvarar cirka 10 kB
 • En MP3-låt motsvarar cirka 5 MB
 • En film motsvarar cirka 750 MB

Observera att siffrorna är ungefärliga och bara ska användas för att ge en uppfattning om den datamängd som går åt.

Mäta hastigheten
Om du vill mäta kapaciteten på din bredbandsanslutning kan du använda testverktyget Bredbandskollen. Testet drivs av .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur).
Till testverktyget Bredbandskollen.se.

Gör så här om du inte är nöjd med hastigheten (se "Dina rättigheter")

© Telekområdgivarna