Säkerhet

Din mobiltelefon och surfplatta kan innehålla skyddsvärd information. Du bör därför vara medveten om att det kan finnas samma risker när du surfar med dessa som när du använder din dator.

Informationssäkerhet

Några viktiga tips är att aldrig klicka på länkar i mejl eller meddelanden som du inte känner igen, att ha en lösenkod för att kunna öppna mobilen eller surfplattan samt att genast anmäla en förlust och spärra abonnemanget så att ingen obehörig kan utnyttja detta.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har övergripande information om informationssäkerhet i allmänhet samt för mobiltelefoner och surfplattor.

Polisen har information om hur du kan skydda dig mot skadlig programvara, virus i din dator, mobil eller surfplatta.

Post- och telestyrelsen har goda råd på sin webbplats om hur du kan skydda dig och din mobil när dusurfar på internet.

 

Strålning

Mobiltelefoner fungerar både som sändare och mottagare, det vill säga de skickar och tar emot signaler med hjälp av radiovågor. Radiovågornas energi kan tas upp av kroppen. Strålsäkerhetsmyndigheten har mer information om hur du kan minska onödig exponering, aktuell forskning kring hälsorisker och information om Strålsäkerhetsmyndighens roll och ansvar.