Säkerhet

Följande kan vara bra att känna till om riskerna kring användning av mobiltelefoni och internet.

 

Virus

Risken att få virus i mobiltelefonen betraktas normalt som liten. Störst risk löper de som har en smartphone. Vissa virus liknar de som finns på internet och har som mål att sprida sig själva till så många andra mobiltelefoner som möjligt, eller att få din mobiltelefon att sluta fungera. Andra virus kan sprida ett meddelande från din mobiltelefon till andra användare, eller vidarebefordra information som finns på mobiltelefonen till någon annan.

Ett virusangrepp i mobilen kan alltså innebära både att mobiltelefonen slutar fungera eller att viruset arbetar i bakgrunden. I det senare fallet syns skadan först genom att räkningen blir högre än normalt eller att kontantkortet tar slut ovanligt fort.

 

På Post- och telestyrelsens webbplats hittar du ett antal saker som du bör tänka på för att undvika virus i mobilen. Några av dessa tips är:

  • Mms kan innehålla virus. För att viruset ska installeras på din telefon krävs att du öppnar det. Öppna aldrig mms som verkar misstänkta utan släng det istället direkt. Såvitt Post- och telestyrelsen känner till sprids den här sortens skadlig kod inte via sms.
  • Virus kan också spridas via Bluetooth. Koppla endast upp dig mot kända källor och stäng av funktionen om du inte använder den.
  • Du kan även få virus i mobilen genom e-post. Öppna aldrig e-post, en fil eller en länk som du tycker ser misstänkt ut.

Strålning

Mobiltelefoner fungerar både som sändare och mottagare, det vill säga de skickar och tar emot signaler med hjälp av radiovågor. Radiovågornas energi kan tas upp av kroppen. Strålsäkerhetsmyndigheten har mer information om hur du kan minska onödig exponering, aktuell forskning kring hälsorisker och information om Strålsäkerhetsmyndighens roll och ansvar.

Unga och mobiltelefoni

Statens medieråd har tagit fram en verktygslåda med informations- och studiematerial om ungas medieanvändning. Verktygslådan innehåller bland annat tips till vuxna om barn/unga och mobiltelefoner. Några av dessa tips är:

  • Tänk på att mobiltelefonen också är en dator.
  • Tänk på att barnet kan köpa mer än samtal med mobilen.
  • Minska risken för obehörig användning vid stöld av mobilen.
  • Lägg in ICE (In Case of Emergency) i adressboken – om barnet skulle råka illa ut.
  • Prata gärna med dina barn om internetsäkerhet. Organisationen surfalugnt.se har till exempel tagit fram informationsblad om hur man delar saker på internet på ett så säkert sätt som möjligt.

Tänk på konstnaden

Vid köp av mobiltelefon är det viktigt att titta på totalkostnaden. Med telefonen följer i de flesta fall ett abonnemang med olika långa bindningstider. En grundregel är att ju mindre du betalar för telefonen, desto högre är den fasta avgiften för abonnemanget.

Det finns en rad tilläggstjänster till mobiltelefonen som användaren enkelt kan skaffa. Exempel är mobilsvar, ringsignaler, nedladdning av musik samt internetuppkoppling. Samtliga tjänster kan innebära extra kostnader och ingår normalt inte i den fasta avgiften.

Tänk på att alla mobiloperatörer är skyldiga att erbjuda olika sorters spärrar.